CHUYÊN MỤC


PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG VI RÚT MỚI CORONA
1. Số điện thoại đường dây nóng:
- 0913.452.156, Bác sĩ Phạm Chí Quang - Giám đốc Bệnh viện huyện Phú Thiện.
- 02693.617.777, Bà Nguyễn  Thị Thúy Mùi - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
2. Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền, phòng chống dịch Vi rút Corona:
- Tài liệu, văn bản của trung ương: (chi tiết tại đây)
- Tài liệu, văn bản của UBND tỉnh và Sở y tế: 
(chi tiết tại đây)
- Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh (chi tiết tại đây)

3. Văn bản của UBND huyện hướng dẫn tuyên truyền, phòng chống dịch Vi rút Corona:
- Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện (chi tiết tại đây)
- Kế hoạch số 06/KH-BCD ngày 03/02/2020 về việc triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viên phổi cấp do chủng vi rut mới của Corona tại huyện Phú Thiện năm 2020 (chi tiết tại đây)
- Lịch phun CLORAMIN B trên địa bàn huyện Phú Thiện năm 2020 (chi tiết tại đây)
- Phòng bệnh viên phổi cấp do vi rút Corona (chi tiết tại đây)
- Công văn số 84/UBND-VX ngày 22/01/2020 của UBND huyện về việc khẩn chương tổ chức phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng Vi rút mới Corona gây ra (chi tiết tại đây)
- Công văn số 630-CV/HU ngày 03/02/2020 của Huyện ủy về phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (chi tiết tại đây)
- Công văn số 85/UBND-VX ngày 03/02/2020 của UBND huyện về việc khẩn chương tổ chức phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng Vi rút mới Corona gây ra (chi tiết tại đây
- Công văn số 86/UBND-VX ngày 04/02/2020 của UBND huyện về việc khẩn chương tổ chức phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng Vi rút mới Corona gây ra (chi tiết tại đây).
- Công văn số 10/UBND-TH ngày 08/02/2020 về 
thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa (chi tiết tại đây).
- Công văn số 110/UBND-VX ngày 07/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (chi tiết tại đây).
- Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 
về việc phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo huyện về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (chi tiết tại đây)
- Công văn số 131/UBND-TH ngày 15/02/2020 của UBND huyện về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 02/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 (chi tiết tại đây).
- Công văn 188/UBND-VX ngày 28/02/2020 về việc cho học sinh THPT, học viên đi học trở lại sau kỳ nghỉ để phòng chống dịch Covid-19 (chi tiết tại đây)
- Công văn 212/UBND-TH ngày 08/3/2020 về việc cho học sinh THCS tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch Covid 19 (chi tiết tại đây)     
- Công văn 252/UBND-TH ngày 13/3/2020 về việc cho học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS, tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch Covid 19 (chi tiết)
- Công văn số 255/UBND-VX ngày 16/3/2020 về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết).
- Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 21/3/2020, kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch COVID-19 tại huyện Phú Thiện (chi tiết)
Thông báo số 44/TB-VP ngày 21/3/2020, kết luận của đ/c Rơ Chăm La Ni, Phó BT Huyện ủy, CHủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện (chi tiết)
- Thông báo số 46/TB-VP ngày 241/3/2020, kết luận của đồng chí Rơ Chăm La Nin - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện tại cuộc hợp với các cơ quan, đơn vị, các chủ xe đi ngang qua địa bàn huyện (chi tiết)

Công văn số 299UBND-TH ngày 27/3/2020 v/v cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết)
- Công văn số 64/VHTT-TH ngày 07/4/2020 V/v hướng dẫn khai báo ý tế nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid (chi tiết)
- Tải ứng dụng NCOVID (tại đây)
-
Công văn 387/UBND-TH ngày 16/4/2020 về việc tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 (chi tiết)
- Công văn 424/UBND-TH ngày 26/4/2020 
về việc tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị 08/CT-UBND (chi tiết)
- Công văn số 775/UBND-VX ngày 28/7/2020 về việc phòng chống dịch bệnh Covid đối với người từ thành phố Đà Nẵng về huyện Phú Thiện (chi tiết).
- Công văn số 774/UBND-VX ngày 28/7/2020 về việc 
thực hiện chỉ đạo của ubnd tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại công văn 1557/UBND-KGVX họp ngày 28/7/2020 (chi tiết).
Công văn 769/UBND-VX ngày 28/7/2020 về việc chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid (chi tiết)
- Công văn số 778/UBND-VX ngày 30/7/2020 về việc thực hiện chỉ đạo của Văn phòng UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết).
- Công văn số 800/UBND-VX ngày 31/7/2020 về chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid tại công văn số 1580/UBND-KGVX (chi tiết)
- Công văn 869/UBND-TH về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (chi tiết)

 

 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông