CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 8 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Quyết định mua sắm tài sản công có giá trị dưới 100 triệu đồng trên một gói mua sắm để phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư UBND cấp xã  UBND cấp xã  ngân sách - quản lý công sản 
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công UBND cấp xã  UBND cấp xã  ngân sách - quản lý công sản 
Quyết định bán tài sản UBND cấp xã  UBND cấp xã  ngân sách - quản lý công sản 
Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. UBND cấp xã  UBND cấp xã  ngân sách - quản lý công sản 
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tàn sản công UBND cấp xã  UBND cấp xã  ngân sách - quản lý công sản 
Quyết định thanh lý tài sản công UBND cấp xã  UBND cấp xã  ngân sách - quản lý công sản 
Quyết định tiêu hủy tài sản công UBND cấp xã  UBND cấp xã  ngân sách - quản lý công sản 
Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại UBND cấp xã  UBND cấp xã  ngân sách - quản lý công sản 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Sol - Huyện Phú Thiện  - tỉnh Gia Lai
  • Thư điện tử công vụ: iasol.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ia Sol.