CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 50 thủ tục
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tư Pháp
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tư Pháp
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 
Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 
Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại UBND cấp xã  Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã Tư pháp - hộ tịch - bồi thường nhà nước
Đăng ký khai sinh UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tư Pháp
Đăng ký khai sinh lưu động UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 
Đăng ký khai tử lưu động UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 
Đăng ký giám hộ UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 
Chấm dứt đăng ký giám hộ UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 
Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người dưới 14 tuổi UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã
Tư Pháp
Đăng ký lại khai sinh UBND cấp xã  UBND cấp xã  Tư pháp - hộ tịch 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Sol - Huyện Phú Thiện  - tỉnh Gia Lai
  • Thư điện tử công vụ: iasol.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ia Sol.