CHUYÊN MỤC

Sáng ngày 05/10/2020, tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Phú Thiện đã diễn ra cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) NHCSXH huyện nhằm sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Ngô, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị 21 Thành viên Ban đại diện là lãnh đạo 04 tổ chức Chính trị - xã hội, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ huyện và Chủ tịch các xã, thị trấn.
 
9 tháng đầu năm, Phòng giao dịch đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban đại diện HĐQT triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Qua đó đã tham mưu UBND huyện chuyển nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH 1 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch) để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.
 
Đến 30/09/2020 tổng nguồn vốn NHCSXH huyện đạt 336.046 triệu đồng, tăng so với đầu năm 26.586 triệu đồng (8,59%). Dư nợ đạt 301.534 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 5,56%, với 7.846 hộ vay vốn (trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn chiếm 62%) tập trung chủ yếu ở các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm và sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.
 
Chất lượng hoạt động tín dụng phòng giao dịch đạt kết quả tốt. Tổng nợ xấu 540 triệu đồng (chiếm tỉ lệ 0,17% trong đó không có nợ quá hạn). Kết quả hoạt động của Tổ TK&VV đạt kết quả cao với 178 tổ tốt (đạt tỷ lệ 100%). Công tác ủy thác cho vay tại 04 tổ chức chính trị xã hội (hội đoàn thể) đạt nhiều kết quả tích cực. Dư nợ Hội Nông dân đạt 92.485 triệu đồng (chiếm 31% tổng dư nợ), Hội Liên hiệp phụ nữ đạt 148.340 triệu đồng (chiếm 49% tổng dư nợ), Hội Cựu chiến binh đạt 27.221 triệu đồng (chiếm 9% tổng dư nợ), Đoàn Thanh niên đạt 33.304 triệu đồng (chiếm 11% tổng dư nợ). Các hội đoàn thể chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, công tác kiểm tra sau cho vay dần đi vào thực chất, có hiệu quả. Phòng giao dịch tập trung công tác tự kiểm tra, kịp thời phát hiện những tồn tại, sai sót ở cơ sở từ đó có giải pháp khắc phục kịp thời. Công tác huy động tiết kiệm có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên cũng cần có những giải pháp cụ thể để đạt được chỉ tiêu kế hoạch.
 
Trong thời gian tới, Phòng giao dịch tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban đại diện HĐQT huyện, tranh thủ nguồn vốn từ cấp trên để triển khai tốt các hoạt động tín dụng trên địa bàn, chú trọng công tác kiểm tra giám sát, công tác huy động vốn, góp phần đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
 
                                                                                                        Hà Thái Dương
                                                                                                  
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông