CHUYÊN MỤC

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 29/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của huyện Phú Thiện. Phòng Tư pháp huyện Phú Thiện phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện mở lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở tại huyện Phú Thiện trong thời gian 02 ngày (từ ngày 11/6 – 12/6/2019).


Tham dự Hội nghị tập huấn có tổng số 134 học viên, trong đó gồm công chức Tư pháp - Hộ tịch phụ trách công tác hòa giải ở cơ sở, cán bộ UBMTTQ của các xã, thị trấn và tổ trưởng các tổ hòa giải trên địa bàn huyện.

     Tại Hội nghị, ông Chế Công Nghị - Trưởng phòng Tư pháp huyện - Báo cáo viên pháp luật huyện triển khai một số văn bản pháp luật mới có hiệu lực như Luật Tố cáo năm 2018; Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và triển khai một số nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Khiếu nại; Một số điểm mới của Thông tư liên tịch số 02/2018 quy định về khiếu nại, tố cáo.

     Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho hòa giải ở cơ sở nhằm giới thiệu cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở những văn bản pháp luật mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cở sở trên địa bàn huyện Phú Thiện./.
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông