CHUYÊN MỤC

Thời gian qua tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân tộc thiểu số, tác động lớn đến đời sống của người dân, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tranh chấp, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương


Để chủ động ngăn ngừa tình trạng trên, UBND huyện Phú Thiện đã ban hành Công văn số 693/UBND-NC ngày 08 tháng 7 năm 2020 về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn việc lừa đảo chiếm đoạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân tộc thiểu số.
Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác nắm tình hình, công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân, nhất là người dân tộc thiểu số về phương thức, thủ đoạn của đối tượng cho vay tiền lãi suất cao, lừa đảo chiếm đoạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân cảnh giác, thận trọng trong các giao dịch có liên quan đến đất đai.
Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện; Hội đồng giáo dục, phổ biến pháp luật huyện tăng cường tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân tộc thiểu số.
Phòng Tư pháp huyện tăng cường hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn.
Phòng Tài nguyên – Môi trường tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, giám sát Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Phú Thiện và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác đăng ký quyền sử dụng đất có liên quan đến người đồng bào DTTS. Nghiên cứu, đề xuất quy định trao đổi thông tin giữa UBND các xã, thị trấn với Văn phòng Đăng ký đất đai về hoạt động mua bán, sang nhượng đất đai, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để quản lý, kiểm soát thực trạng đất đai, không để các đối tượng thực hiện hoạt động giao dịch ngoài sự kiểm soát của chính quyền nhằm lừa đảo chiếm đoạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân, nhất là đối tượng người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá tình hình lừa đảo chiếm đoạt GCNQSD đất của người dân tộc thiểu số trên địa bàn và các biện pháp xử lý (nếu có).
Công an huyện xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh xử lý hoạt động liên quan việc lừa đảo chiếm đoạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân tộc thiểu số trên địa bàn; tăng cường công tác nắm tình hình, công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân, nhất là người dân tộc thiểu số về phương thức, thủ đoạn của đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao, lừa đảo chiếm đoạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân cảnh giác, phòng ngừa, kết hợp phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm.
Các ngân hàng thương mại trên đại bàn huyện thông tin tuyên truyền về thủ tục vay vốn, thẩm định, kiểm tra rà soát kỹ các hồ sơ vay để tránh rủi ro cho Ngân hàng và người vay vốn; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động cải cách hành chính trong thực hiện các quy trình, thủ tục vay vốn, có phương án để người dân tiếp cận nhanh hơn với các nguồn vốn vay chính thống.
Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện tăng cường công tác nắm tình hình, công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân, nhất là người dân tộc thiểu số về phương thức, thủ đoạn của đối tượng cho vay tiền lãi suất cao, lừa đảo chiếm đoạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân cảnh giác, thận trọng trong các giao dịch có liên quan đến đất đai./.
Văn Đức
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông