CHUYÊN MỤC

UBND huyện Phú Thiện vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020 – 2025. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Khánh – Bí thư huyện ủy, đồng chí Đỗ Ngọc Thành – Nguyên Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trịnh Văn Sang – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Ngô - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các ban đảng huyện ủy, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn cùng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên địa bàn


Giai đoạn 2015 – 2020, việc phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của huyện Phú Thiện đã lôi cuốn các tầng lớp nhân dân và lực lượng xã hội tham gia, góp phần tạo nên sức lan toả mạnh mẽ, tác động tích cực đối với phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 11,02%, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện đến năm 2020 đạt 2.816 tỉ đồng; vượt 0,4% so với Nghị quyết, gấp 1,68 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người dự ước tăng từ 15,1 triệu đồng năm 2015 lên 33 triệu đồng năm 2020; tăng 32% so với chỉ tiêu Nghị quyết, gấp 2,19 lần so với năm 2015. Hiệu quả bước đầu trong triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội bốn làng căn cứ cách mạng xã Chư A Thai gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” tại địa bàn huyện Phú Thiện trở thành điểm sáng nổi bật, được các địa phương trong tỉnh đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Dự ước đến cuối năm 2020, huyện Phú Thiện có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 13/81 làng nông thôn mới. Huyện Phú Thiện đã chủ trương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện mô hình trường học bán trú 2 buổi/ngày theo đặc thù của huyện giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 tại 11 trường tiểu học, THCS trên địa bàn cùng hơn 1000 học sinh được thụ hưởng. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; hoạt động nhân đạo từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng an ninh được giữ vững trong mọi tình huống. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới, công tác phát triển đảng viên được chú trọng; trong 5 năm 2015-2020, toàn đảng bộ đã kết nạp được 680 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 2.663 đảng viên, sinh hoạt tại 38 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó, tỷ lệ đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm trên 40%...
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận và giao lưu với các cá nhân và tập thể xuất sắc tiêu biểu, có những thành tích cao trong phong trào thi đua yêu nước; cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.
Phát biểu tại đây, đồng chí Trần Quốc Khánh – Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể huyện từ huyện đến cơ sở khi triển khai nhiệm vụ công tác thi đua yêu nước cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống thi đua yêu nước, tổ chức nghiên cứu nắm vững Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; gắn công tác thi đua, khen thưởng với cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Không ngừng động viên các tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua yêu nước, phát động và tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua như yêu nước với nhiều hình thức và cách làm phù hợp với điều kiện địa phương. Quan tâm làm tốt hơn nữa việc phát hiện, xây dựng, giới thiệu và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng để nhiều người học tập, noi theo.Gắn công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn với đánh giá phong trào thi đua và xét khen thưởng; tăng cường đổi mới phương thức phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức phong trào thi đua; coi trọng tổ chức sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm. Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác Thi đua - Khen thưởng các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới nhằm tích cực góp phần chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đưa công tác thi đua của huyện lên một tầm cao mới.”
         Nhân dịp này đã có và 24 tập thể, 53 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 của huyện huyện Phú Thiện. 03 tập thể, 08 cá nhân được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020./.
                                                                        Thanh Tâm
Trung tâm VHTT&TT
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông