CHUYÊN MỤC

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CƠ QUAN THỰC HIỆN GHI CHÚ
NÔNG, LÂM NGHIỆP
1 Đăng ký xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn 2006-2010. UBND xã, phường, thị trấn  
2 Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm k khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng UBND xã, phường, thị trấn  
3 Phê duyệt, cấp phép khai thác lâm sản trừ gỗ, tre nứa thuộc lâm phần do UBND cấp xã quản lý UBND xã, phường, thị trấn  
4 Cho phép khai thác gỗ rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh do chủ rừng tự bỏ vốn (trường hợp khoanh nuôi trên đất không có rừng) UBND xã, phường, thị trấn  
5 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do chủ rừng tự đầu tư vốn của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (giải quyết nhu cầu gỗ gia dụng) UBND xã, phường, thị trấn  
6 Cấp sổ vịt chạy đồng UBND xã, phường, thị trấn  

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Skip Navigation Links.

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • Tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 149/GP-TTĐT ngày 15/10/2012 của Cục pháp thanh, truyền hình
và trang thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông