CHUYÊN MỤC

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CƠ QUAN THỰC HIỆN GHI CHÚ
TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
1 Đăng ký trích đo địa chính UBND xã, phường, thị trấn  
2 Xác nhận có sai sót phần ghi họ, tên trong giấy tờ đất UBND xã, phường, thị trấn  
3 Xác nhận đăng ký biến động về QSD đất UBND xã, phường, thị trấn  
4 Xác nhận xin chuyển mục đích sử dụng đất UBND xã, phường, thị trấn  
5 Xác nhận đơn xin khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường UBND xã, phường, thị trấn  
6 Xác nhận đề nghị cấp đổi, cấp lại quyền sử dụng đất UBND xã, phường, thị trấn  
7 Xác nhận đề nghị tách thửa, hợp thửa UBND xã, phường, thị trấn  
8 Xác nhận đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND xã, phường, thị trấn  
9 Xác nhận xin chuyển mục đích sử dụng đất UBND xã, phường, thị trấn  
10 Xác nhận đề nghị giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân UBND xã, phường, thị trấn  
11 Xác nhận hồ sơ xin giao đất xây dựng nhà ở UBND xã, phường, thị trấn  
12 Xác nhận đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất trồng cây hằng năm của hộ gia đình, cá nhân UBND xã, phường, thị trấn  
13 Xác nhận thừa kế quyền sử dụng đất UBND xã, phường, thị trấn  
14 Xác nhận chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND xã, phường, thị trấn  
15 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất UBND xã, phường, thị trấn  

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Skip Navigation Links.

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • Tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 149/GP-TTĐT ngày 15/10/2012 của Cục pháp thanh, truyền hình
và trang thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông