CHUYÊN MỤC

Xây dựng kế hoạch tập thể, cá nhân đăng ký “làm theo” Bác trong năm 2018

Căn cứ Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của ngựời đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư...

Kết quả bước đầu qua 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2017), trong không khí bồi hồi ôn lại thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của Bác Hồ, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói...

Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình để nhận diện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Vấn đề tự phê bình và phê bình đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập rất sâu sắc trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” và hầu hết trong các bài nói, bài viết về xây dựng Đảng. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê...

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện

“Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, thấm nhuần lời dạy đó của Bác, Đảng bộ huyện Phú Thiện đã chỉ đạo và tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới (NTM) trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp...

Công tác xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mười năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự giúp đỡ tạo điều kiện của Mặt trận, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu vượt...

Tìm hiểu một số nội dung tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đầu năm 1969, nhân dịp toàn Đảng, toàn dân ta chuẩn bị kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, lần kỷ niệm đầu tiên sau mấy năm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc, nhận rõ tính cấp thiết của công tác tư tưởng...

Tấm gương đạo đức của Bác Hồ: Lời nói đi đôi với việc làm

Lời nói đi đôi với việc làm, đây là một trong những đạo lý làm người, mà Bác Hồ là một tấm gương sáng cho mọi thế hệ người học tập và làm theo.

Phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó Bộ Chính trị chỉ đạo các cấp ủy Đảng phải tập trung lãnh đạo việc làm theo phong...

Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư

Rèn luyện và tu dưỡng đạo đức là vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người:             

 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông