CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
244/TTr-UBND 17/9/2021 Về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch phê duyệt nhà thầu dự án; Công trình đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng huyện Phú Thiện
302/UBND-TH 03/03/2021 về việc xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư huyện phú thiện giai đoạn 2021-2025
926/BC-TCKH 31/12/2020 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào huyện Phú Thiện
1462/UBND -TH 14/12/2020 Đang ký danh mục, nhu cầu kinh phí Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
767/UBND-Th 27/7/2020 V/v xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
527/UBND-TH 21/5/2020 Về việc xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
68/QĐ-UBND 20/02/2020 Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh 2020-2021
242/QĐ-UBND 15/5/2019 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cụm giáo dục nghề nghiệp và Ứng dụng công nghệ
143/QĐ-UBND 23/4/2019 Thành lập tổ công tác xúc tiến đầu tư huyện Phú Thiện
130/QĐ-UBND 09/3/2017 Quyết định về việc ban hành đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Phú Thiện giai đoạn 2016-2020

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông