CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Đề án Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Phú Thiện giai đoạn 2016 - 2020

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN - Luật Hợp tác xã năm 2012; - Luật Đầu tư năm 2014; - Luật Doanh nghiệp năm 2014; - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã...

 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • Tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 149/GP-TTĐT ngày 15/10/2012 của Cục pháp thanh, truyền hình
và trang thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông