CHUYÊN MỤC

CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 153/BC-CCTHADS ngày 30/11/2020 của Chi Cục THADS huyện kết quả thi hành án dân sự năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
2 Báo cáo số 37/BC-VKS ngày 30/11/2020 của Viện kiển sát nhân dân huyện
3 Báo cáo số 17/BC-HĐND - 26/11/2020 tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười bốn, hđnd huyện khóa III, nk 2016-2021

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Giấy mời 21/GM-HĐND - 26/11/2020 về việc tham dự kỳ họp thứ Mười Bốn, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-202
2 Thông báo số 58/TB-HĐND ngày 04/11/2020 Về việc Kết luận của thường trực HĐND về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười ba (cuối năm 2020), HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.(nhờ vt các cơ quan ban ngành và các xã, thị trấn chuyển cho đại biểu HĐND huyện đang công tác tại đơn vị)
3 Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 04/11/2020 tổ chức kỳ họp thứ Mười ba - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
4 Công văn 1289/UBND-TH về việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ Mười ba - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
5 Kế hoạch số 18/KH-HĐND ngày 30/10/2020 tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông