Default news teaser image
KẾ HOẠCH TẾT TRỒNG CÂY NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       XÃ IA YENG        ...

Default news teaser image
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

Default news teaser image
Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2021

Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2021

Default news teaser image
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Default news teaser image
KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO ATTP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021

      UBND XÃ IA YENG BAN CHỈ ĐẠO LNVSATTP         Số:  02 /KH-BCĐ  ...

Default news teaser image
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

Default news teaser image
KẾ HOẠCH THAM GIA GIẢI BÓNG CHUYỀN TRUYỀN THỐNG HUYỆN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               ...

Default news teaser image
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYÊN CHỈ THỊ SỐ: 42-CT/TW

ỦY BAN NHÂN DÂN      XÃ IA YENG         Số: 29/KH - UBND        ...

Default news teaser image
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÁP ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BẠCH HẦU

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA YENG                                                   CỘNG HOÀ XÃ...

Default news teaser image
KẾ HOẠCH DU LỊCH NĂM 2021

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                         ...

 |<  < 1 - 2  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.