Default news teaser image
TUYÊN TRUYỀN DỊCH CÚM H5N1,H5N6

  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA YENG       Số:  17/UBND -TH V/v tuyên truyền thực hiện công tác phòng...

Default news teaser image
TUYÊN TRUYỀN ỨNG CỨU THẢM HỌA HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

ỦY BAN NHÂN DÂN  XÃ IA YENG   Số:   14/UBND -TH V/v thông tin, tuyên truyền công tác ứng phó thảm họa hàng không dân dụng                   ...

Default news teaser image
TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO VỀ TRẬT TỰ ATGT NĂM 2021

  ỦY BAN NHÂN DÂN         XÃ IA YENG   Số:  12/UBND -TH V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã...

Default news teaser image
TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT PCCC

ỦY BAN NHÂN DÂN  XÃ IA YENG   Số:  13/UBND -TH V/v thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy                CỘNG HOÀ...

Default news teaser image
TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC RÀ SOÁT, HỖ TRỢ, CẬP NHẬT DỮ LIỆU BẢN ĐỒ SỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN                              XÃ IA YENG                  ...

Default news teaser image
TIẾP TỤC TUYÊN TRUYỀN ĐÁP ỨNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BẠCH HẦU

ỦY BAN NHÂN DÂN                         XÃ IA YENG         ...

Default news teaser image
PHÒNG, CHỐNG TÌNH TRẠNG TRẺ EM, NGƯỜI KHUYẾT TẬT BỊ LỢI DỤNG DỤ DỖ

ỦY BAN NHÂN DÂN   XÃ IA YENG         Số:  72/UBND -TH V/v triển khai tuyên truyền, phòng...

Default news teaser image
TUYEENTRUYEENF ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA YENG                           Số:  73...

Default news teaser image
TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG THÀNG 9

ỦY BAN NHÂN DÂN    XÃ IA YENG         Số: 77/UBND -TH V/v  hướng dẫn triển khai...

Default news teaser image
TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN      XÃ IA YENG       Số:  70/UBND -TH V/v đẩy mạnh tuyên truyền...

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.