ỦY BAN NHÂN DÂN   
XÃ IA YENG
 
 
 
 

Số: 77/UBND -TH
V/v  hướng dẫn triển khai một số
nội dung tuyên truyền trong tháng 9(lần 2)
                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

                                              Ia Yeng, ngày 17 tháng 9 năm 2020
 
 
 
 
                                                               Kính gửi:
                                                                                - Mặt trận, các đoàn thể xã;
                                                                                - Ban nhân dân các thôn.
 
     Thực hiện Văn bản số: 162/VHTT-TH ngày 15/9/2020 của Phòng Van hóa thông tin huyện về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 9 (lần 1). Uỷ ban nhân dân xã đề nghị Mặt trận, các đoàn thể xã, Ban nhân dân các thôn quan tâm triển khai thực hiện và chủ động tuyên truyền một số nội dung sau:   


     1.Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP, đặc biệt đối với các sản phẩm được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung thu. Đưa tin tuyên dương các tổ chức cá nhân tiêu biểu trong công tác đảm bảo ATTP, đồng thời thông tin kết quả thanh tra, kiểm tra đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung thu của các cơ quan chức năng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
     2.Tuyên truyền rộng rãi mục đích, nội dung của Phương án khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 của Đoàn khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 tỉnh. Theo đó, Đoàn khảo sát sẽ tổ chức khảo sát trực tuyến đánh giá hiệu quả tác động của công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 bằng ứng dụng Forms (Biểu mẫu) trên nền Google Docs. Thời gian bắt đầu khảo sát từ ngày 15/9/2020 đến ngày 30/9/2020 Tham  gia  khảo  sát  trực  tuyến  tại  địa  chỉ  truy  cập: http://pbgdpl.gialai.gov.vn/KS-GY/Khao-sat-online/hieu-qua-PBGDPL-GiaLai-2020 được đăng tải tại mục “Khảo sát Online” thuộc chuyên mục “Khảo sát – Góp ý” trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (http://pbgdpl.gialai.gov.vn) và Banner kết nối Phiếu khảo sát trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn).
     3.Tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội cùng tham gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn: 2020-2025 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số: 1822/KH-UBND ngày 04/9/2020. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cha mẹ và trẻ em. Thông tin, lên án những hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; đảm bảo thông tin bí mật danh tính cũng như đời sống riêng tư của trẻ em. Tăng cường tuyên truyền về các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hoạt động Tết Trung thu năm 2020 cho trẻ em trên địa bàn huyện. Vận động các nguồn lực hỗ trợ, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày.
     4.Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hành động của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, không để xảy ra tình trạng bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn,...theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số: 1834/UBND-KGVX ngày 07/9/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn và hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số: 1251/LĐTBXH-BTXH về việc triển khai các hoạt động phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang ăn xin, văn bản: 1041/UBND-TH ngày 14/9/2020 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng dụ dỗ, ép buộc lang thang ăn xin.
     5. Tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020) theo tài liệu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết – Nghệ Tĩnh (12/9/193- 12/9/2020) và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
     6. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, Hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức tập trung vào cuối tháng 9/2020 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
     7. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình phòng, chống dịch bệnh bạch hầu để người dân địa phương chủ động phòng, chống dịch bệnh.Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; góp phần giảm tỷ lệ mắc/chết do bạch hầu, nâng cao sức khỏe cộng đồng và thực hiện thành công các mục tiêu của dự án Tiêm chủng mở rộng thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và tăng tỷ lệ tiêm chủng để đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng.
     8. Tiếp tục tuyên truyền về dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo tại Kế hoạch 10/KH-BCĐ 896 ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020.
     9. Thông tin, tuyên truyền giá sách giáo khoa lớp 1 (bộ cơ bản), bao gồm 8 môn học bắt buộc: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên - Xã hội, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mĩ thuật. Theo đó, năm học 2020 - 2021, học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh Gia Lai học theo một trong hai bộ sách đã được các cơ sở giáo dục lựa chọn (Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” có giá 179.000 đồng và Bộ sách “Cánh diều” có giá 199.000 đồng).
     10. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025; Kết quả công tác phát triển du lịch tỉnh Gia Lai và huyện Phú Thiện giai đoạn 2017-2020; Kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua đường dây nóng của tỉnh Gia Lai trong tháng 8/2020.
     11. Thông tin rộng rãi Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Gia Lai lần thứ Hai năm 2020 (diễn ra từ ngày 08/10 đến ngày 11/10/2020) sẽ khai mạc vào lúc 19h00’ ngày 08/10/2020, Bế mạc và công diễn vào 19h00 ngày 11/10/2020.
     12. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung chủ đề, thể lệ Cuộc thi Video clip quảng bá du lịch Gia Lai năm 2020 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 14/9/2020 đến hết ngày 27/11/2020.  Trong quá trình tham gia cuộc thi, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh đề nghị phản ánh, thông tin kịp thời về Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi qua Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San bộ phận Thông tin xúc tiến Du lịch - Địa chỉ số 03, đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - điện thoại: 0269.382.159).
     Nhận được Công văn này, đề nghị Mặt trận, các đoàn thể xã, Ban nhân dân các thôn quan tâm triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                     KT. CHỦ TỊCH
                                    PHÓ CHỦ TỊCH
 

 
 
 
                                Nguyễn Quyết Thắng
 
 
 
 
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.