CHUYÊN MỤC

cocau.jpg 
HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
KHỐI ĐẢNG  
Siu Đương Đảng uỷ, HĐND Bí thư,
Chủ tịch HĐND
0965.939.164
Nay Tiêm Đảng uỷ Phó Bí thư TT 0987.913.769
Dương Văn Tuấn Đảng uỷ Phó Bí thư 0986.653.439
KHỐI CHÍNH QUYỀN  
Rmah Danh HĐND Phó Chủ tịch 0977.914.025
Dương Văn Tuấn UBND Chủ tịch 0986.653.439
Nguyễn Quyết Thắng UBND Phó Chủ tịch  0382.811.802
KHỐI MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ  
Rmah Gă UBMT Chủ tịch 0369.836.914
Rah lan Yuên Đoàn TN Bí thư 0976.630.873
Kpă Rin Hội ND Chủ tịch 0368.325.784
Lộc Văn Lan Hội CCB Chủ tịch 0364.370.345
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Hộp thư điện tử >>
Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển 2015 - 2020>>

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.