CHUYÊN MỤC

Hopthu.jpg

 
ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ TỔ CHỨC
1 Ủy ban nhân dân xã iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
2 Hội đồng nhân dân xã hdndiayeng@gialai.gov.vn
ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN
A Cán bộ chuyên trách
1 Siu Đương Bí thư Đảng ủy duongs.phuthien@gialai.gov.vn
2 Nay Tiêm Phó Bí thư
Đảng ủy
tiemn.phuthien@gialai.gov.vn
3 Rmah Gă Chủ tịch MTTQ gar.phuthien@gialai.gov.vn
4 Rah lan Yuên Bí thư Đoàn TN yuenrl.phuthien@gialai.gov.vn
5 Kpă Rin Chủ tịch Hội ND rink.phuthien@gialai.gov.vn
6 Lộc Văn Lan Chủ tịch Hội CCB lanlv.phuthien@gialai.gov.vn
7 Dương Văn Tuấn Chủ tịch UBND tuandv.phuthien@gialai.gov.vn
 
8 Nguyễn Quyết Thắng Phó Chủ tịch UBND thangnq.phuthien@gialai.gov.vn
9 Rmah Danh Phó chủ tịch HĐND danhr.phuthien@gialai.gov.vn
B Công chức chuyên môn
1 Dương Thị Tuyết Văn phòng-
 Thống kê
tuyetdt.phuthien@gialai.gov.vn
2 Ksor H’ Den Văn phòng-
Thống kê
denkh.phuthien@gialai.gov.vn
3 Ksor Sik Tư pháp - Hộ tịch sikk.phuthien@gialai.gov.vn
4 Trịnh Thị Hằng Tư pháp - Hộ tịch hangtt.phuthien@gialai.gov.vn
5 Nguyễn Thị Thu Phương Địa chính - Xây dựng phuongntt.phuthien@gialai.gov.vn
6 Đinh Thị Bích Thảo Tài chính - Kế toán thaodtb.phuthien@gialai.gov.vn
7 Rah lan Soan Tài chính - Kế toán soanrl.phuthien@gialai.gov.vn
8 Siu H’ Nho Văn hóa -Xã hội nhosh.phuthien@gialai.gov.vn
9 Nguyễn Văn Thuận Văn hóa -Xã hội thuannv.phuthien@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN,
SỐ ĐIỆN THOẠI  LIÊN LẠC
 
Siu Đương Đảng uỷ, HĐND Bí thư,
Chủ tịch HĐND
0965.939.164
Nay Tiêm Đảng uỷ Phó Bí thư TT 0987.913.769
Dương Văn Tuấn Đảng uỷ Phó Bí thư 0986.653.439
Rmah Danh HĐND Phó Chủ tịch 0977.914.025
Dương Văn Tuấn UBND Chủ tịch 0986.653.439
Nguyễn Quyết Thắng UBND Phó Chủ tịch  0382.811.802
Rmah Gă UBMT Chủ tịch 0369.836.914
Rah lan Yuên Đoàn TN Bí thư 0976.630.873
Kpă Rin Hội ND Chủ tịch 0368.325.784
Lộc Văn Lan Hội CCB Chủ tịch 0364.370.345
 

 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Hộp thư điện tử >>
Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển 2015 - 2020>>

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.