CHUYÊN MỤC

QTHTPT.jpg
 


Xã Ia Yeng huyện Phú Thiện được thành lập từ năm 1991, chia tách từ xã Ia Piar huyện Ayun Pa cũ. Qua hơn 27 năm hình thành và phát triển đến nay xã đã có những bước tiến vượt bậc, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân đã được nâng lên đáng kể, hệ thống giao thôn, điện, đường, trường, trạm và trụ sở làm việc của xã đã được quan tâm đầu tư ngày một khang trang, to đẹp hơn.
1. Vị trí địa lý: Xã Ia Yeng là một trong 2 xã ĐBKK của huyện nằm ở phía Đông nam huyện Phú Thiện với tổng diện tích tự nhiên là 3724,30 ha. Cách trung tâm huyện 15 km, có giới cận như sau:
Phía bắc giáp xã Iasol và xã Kim tân huyện Ia Pa
Phía nam giáp xã Iahiao
Phía đông giáp xã Ia Mrơn huyện Ia Pa
Phía tây giáp xã Ia Piar, Ia Peng và Ia Hiao.
2. Diện tích tự nhiên:
Xã Ia Yeng có tổng diện tích đất tự nhiên là 3.724,30 ha, trong đó:
- Đất ở nông thôn               : 123,05 ha
- Đất sản xuất nông nghiệp: 3.307,36 ha
- Đất nuôi trồng thuỷ sản: 7,74 ha
- Đất nghĩa trang                 : 6,73 ha
- Đất sông suối                    : 119,89 ha
- Đất chưa sử dụng          : 7.758 m2
- Đất có mặt nước chuyên dùng : 40,60 ha
- Đất phát triển hạ tầng: 95,35 ha
3. Dân số, Dân tộc: Tính đến thời điểm hiện nay toàn xã có 1.160 hộ với 5.739 khẩu, sau nhiều lần chia tách và thành lập thôn đến nay xã có 10 thôn, làng có 06 thành phần dân tộc cùng sinh sống (Jrai, Tày, Thài, Nùng, kinh, Sán chỉ), các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 
4. Những thuận lợi, khó khăn liên quan đến tổ chức và hoạt động của UBND xã 
 
Thuận lợi:
Xã Ia Yeng là một xã có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp như có lượng phù sa bồi đắp phù sa hàng năm do dòng sông Ayun mang lại, có hệ thống kênh mương của công trình Ayun hạ thuận lợi cho sản xuất lúa nước 02 vụ. Bên cạnh đó, xã có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái do được thiên nhiên ưu đãi nên xã đã tổ chức cho một hộ dân trồng 13 héc ta hồ sen, đây là điểm đến thú vị cho du khách gần xa trong vài năm gần đây; bà con nhân dân hiền lành, chịu khó làm ăn, cán bộ, công chức xã từng bước được bổ nhiệm, tuyển dụng có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có tâm huyết công tác lâu dài cho địa phương.
Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương trong những năm qua luôn được quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền cùng với sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân đã tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tổ chức phát triển KTXH, đảm bảo QPAN, bộ mặt của xã ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện .
Khó khăn:
Bên cạnh những yếu tố thuận lợi kể trên trong quá trình tổ chức và hoạt động của UBND xã cũng gặp phải nhiều khó khăn như:
Nhân dân tại xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp (thuần nông) nên việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng còn chậm, do còn ảnh hưởng nhiều của phong tục tập quán nhất là người DTTS tại chỗ chưa mạnh dạn đầu tư khai thác hết tiềm năng hiện có nên việc phát triển kinh tế còn chậm. Một số ít cán bộ xã, thôn hoạt động chưa nhiệt tình nên chưa phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của xã./. 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Hộp thư điện tử >>
Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển 2015 - 2020>>

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.