Thực hiện dự án số: 01 /DA-UBND ngày 04/5/2020 của Uỷ ban nhân dân xã Ia Yeng về việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa  sinh kế thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020.
     Chiều ngày 12/10/2020 tại Uỷ ban nhân dân xã, dưới sự giám sát của lãnh đạo phòng Nông nghiệp, phòng Dân tộc và các ban ngành, đoàn thể xã đã tổ chức cấp bò cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo với số lượng 23 con bò cái giống.


     Đến 4 giờ chiều cùng ngày bà con nhân dân thụ hưởng đều nhận đầy đủ số lượng bò hỗ trợ. Nhìn chung số lượng bò được cấp, phát đợt này đáp ứng đúng yêu cầu quy định và trong quá trình vận chuyển không có con nào bị thương và chết.
     Trên tinh thần tương thân tương ái các hộ nhận bò rất phấn khởi và vui mừng vì được nhận những chú bò khỏe mạnh, có những con bò về nuôi vài tháng hoặc một năm là có thể cho sinh sản được.
     Qua đợt cấp bò lần này  Uỷ ban nhân dân xã Ia Yeng mong rằng các hộ được nhận bò cố gắng nuôi tốt, chăm kỷ để những chú bò này phát triển thật khỏe mạnh, sinh sản thật nhiều góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng kinh tế gia đình ngày càng có đầy đủ điều kiện và thoát nghèo bền vững.

Thuận VH-XH
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.