Ngày 15/7/2020, tại Hội trường của xã đã tổ chức kỳ họp thứ mười một, HĐND xã Ia Yeng khóa VI. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Hoàng Lan - Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện; Đ/c Siu Đương – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, CT HĐND xã; đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN xã, Ban giám hiệu nhà trường, trưởng các ban ngành đoàn thể xã và đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Siu Đương chủ toạ kỳ họp. Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ mười một, HĐND xã khoá VI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.
            Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã dành nhiều thời gian để thảo luận, góp ý vào nội dung các báo cáo qua đó đi sâu đánh giá những kết quả đạt được về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của xã trong 6 tháng đầu năm 2020, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện và đề ra các giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020. Tại kỳ họp HĐND xã đã xem xét thông qua tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND xã, UBND xã, các Ban của HĐND xã, nghe thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp thu ghi nhận kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND xã cùng các vấn đề khác có liên quan.


             Theo báo cáo tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2020 kinh tế - xã hội của xã phát triển đúng hướng và kết quả khả quan; tình hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng đạt khá so với kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt kế hoạch HĐND xã giao; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS được triển khai tích cực; Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 được triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của cơ quan cấp trên; công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm thực hiện; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; công tác thông tin, tuyên truyền luôn được cập nhật, phản ánh kịp thời; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 được đảm bảo thực hiện; công tác giáo dục, công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo; tình hình an ninh chính trị được giữ vững trong mọi tình huống…
             Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại nhất định như: Việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế. Công tác tuyên truyền, định hướng trong sản xuất nông nghiệp cho nhân dân còn hạn chế; Mô hình cánh đồng lớn chưa được nhân rộng, tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra, tỷ lệ học sinh chuyên cần chưa đảm bảo; tỷ lệ trẻ tiêm chủng đầy đủ còn thấp, tình trạng sinh con tại nhà do các mụ vườn đỡ đẻ còn cao; Công tác nắm tình hình của lực lượng quân sự còn chậm, chưa kịp thời điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ; kế hoạch tác chiến cấp xã theo mẫu mới ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương.
            Tại kỳ họp, các đại biểu dành nhiều thời gian cho việc chấn vấn và trả lời chất vấn, đã có tổng số 18 ý kiến của đại biểu HĐND xã liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và tham gia ý kiến các báo cáo, tờ trình nghị quyết HĐND trình kỳ họp, nội dung xoay quanh một số vấn đề được đại biểu và cử tri quan tâm như: Công tác rà soát, công nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2019; tu sữa kênh mương; bê tông hoá giao thông nông thôn…
              Trên cơ sở các Tờ trình đề nghị của TT HĐND, UBND xã, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND xã trình kỳ họp và các ý kiến góp ý của các đại biểu HĐND xã, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng gồm Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sác năm 2019, Nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát năm 2021. Những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ mười một, HĐND xã khoá VI nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ là cơ sở để cán bộ, công chức và nhân dân các dân tộc xã Ia Yeng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2020./.
  
                                                                                                                                Dương Tuyết
                                                                                                                        Văn phòng – Thống kê
 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.