LỄ CÔNG NHẬN THÔN KTE LỚN B ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
LỄ CÔNG NHẬN THÔN KTE LỚN B ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

     Ngày 26/2/2021 Uỷ ban nhân dân xã Ia Yeng tiến hành Lễ công bố thôn Kte Lớn B đạt chuẩn Nông thôn mới.      Về dự buổi lễ có ông: Nguyễn Anh Tuấn Huyện Uỷ viên-phó Chủ Tich UBND huyện, Đồng chí  ...

Xã Ia Yeng gặp khó trong giữ gìn vệ sinh môi trường
Xã Ia Yeng gặp khó trong giữ gìn vệ sinh môi trường

         Sau khi bàn bạc với gia đình, ông Siu Yan-Bí thư chi bộ làng Kual đã quyết định xây dựng nhà vệ sinh tự hoại với kinh phí 12 triệu đồng, tách biệt với nơi ở. Ông chia sẻ: Trước đây, do tập quán của bà...

Nâng chuẩn công nhận nông thôn mới đối với xã, huyện
Nâng chuẩn công nhận nông thôn mới đối với xã, huyện

Ngày 30/12/2016, Thủ tướng ban hành Quyết định 2540/QĐ-TTg về điều kiện, thủ tục, công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo đó, điều kiện công nhận...

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 201...
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

Tại Quyết định 1600/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Ban hành Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư số 54/2009/T...
Ban hành Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT về hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Ngày 04/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT về hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, làm cơ sở để đánh giá công nhận đạt từng tiêu chí và xã đạt chuẩn nông...

Điểm sáng nông thôn mới
Điểm sáng nông thôn mới

 Đánh giá sau 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ông Kpă Thuyên-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nhận xét...

 

Thông tin liên hệ:

  • Xã Ia Yeng - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Chủ tịch UBND xã Ia Yeng.