CHUYÊN MỤC


PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG VI RÚT MỚI CORONA
1. Số điện thoại đường dây nóng:
- 0913.452.156, Bác sĩ Phạm Chí Quang - Giám đốc Bệnh viện huyện Phú Thiện.
- 02693.617.777, Bà Nguyễn  Thị Thúy Mùi - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
2. Văn bản, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền, phòng chống dịch Vi rút Corona (tỉnh, trung ương):
- Tài liệu, văn bản của trung ương: (chi tiết tại đây)
- Tài liệu, văn bản của UBND tỉnh và Sở y tế: (chi tiết tại đây).
- Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (chi tiết).
- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (chi tiết).
- Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh (chi tiết tại đây).
- Công điện khẩn số 16/CĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện một số biện pháp cấp bách đề phòng, chống dịch  Covid-19 (chi tiết).
3. Văn bản của UBND huyện hướng dẫn tuyên truyền, phòng chống dịch Vi rút Corona:
- Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện (chi tiết tại đây)
- Kế hoạch số 06/KH-BCD ngày 03/02/2020 về việc triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viên phổi cấp do chủng vi rut mới của Corona tại huyện Phú Thiện năm 2020 (chi tiết tại đây)
- Phòng bệnh viên phổi cấp do vi rút Corona (chi tiết tại đây)
- Công văn số 84/UBND-VX ngày 22/01/2020 của UBND huyện về việc khẩn chương tổ chức phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng Vi rút mới Corona gây ra (chi tiết tại đây)
- Thông báo số 44/TB-VP ngày 21/3/2020, kết luận của đ/c Rơ Chăm La Ni, Phó BT Huyện ủy, CHủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện (chi tiết)
- Thông báo số 46/TB-VP ngày 241/3/2020, kết luận của đồng chí Rơ Chăm La Nin - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện tại cuộc hợp với các cơ quan, đơn vị, các chủ xe đi ngang qua địa bàn huyện (chi tiết)
- Công văn số 299UBND-TH ngày 27/3/2020 v/v cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết)
- Công văn số 64/VHTT-TH ngày 07/4/2020 V/v hướng dẫn khai báo ý tế nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid (chi tiết)
- Tải ứng dụng NCOVID (tại đây).
Công văn 387/UBND-TH ngày 16/4/2020 về việc tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 (chi tiết)
- Công văn 769/UBND-VX ngày 28/7/2020 về việc chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid (chi tiết)
- Công văn số 778/UBND-VX ngày 30/7/2020 về việc thực hiện chỉ đạo của Văn phòng UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết).
- Công văn số 800/UBND-VX ngày 31/7/2020 về chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid tại công văn số 1580/UBND-KGVX (chi tiết).
- Công văn 869/UBND-TH về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (chi tiết)

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO COVID NĂM 2021

- Công văn số  138/UBND-TH - 30/01/2021 về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến ghi nhận 02 trường hợp dương tính với lần 1 với SARS-CoV-2 LIÊN QUAN ĐẾN CA BỆNH 1612 (chi tiết).
- Công văn số 140/UBND-VX - 30/01/2021 về việc tăng cường thời lượng phát sóng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết).
- Quyết định số 14/QĐ-BCĐ - 30/01/2021 về việc cách ly các công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết).
- Quyết định số13/QĐ-BCĐ - 30/01/2021 về việc cách ly các công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết).
- Công văn số 145/UBND-VX - 30/01/2021 hỏa tốc v/v triển khai công điện sô 04/CĐ-UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh (chi tiết).
- Công văn số139/UBND-TH - 30/01/2021 về chuẩn bị cơ sở thực hiện cách ly tập trung để phòng chống Covid-19 (chi tiết).
- Quyết định số15/QĐ-BCĐ - 31/01/2021 về việc cách ly các công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết).
- Công văn số 38/PC-VPUBND - 31/01/2021 về việccông an gửi cv tình hình liên quan đến các trường hợp có tiếp xúc với các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính lần đầu với SARS-COV-2 (chi tiết).
- Báo cáo số 61/BC-UBND - 31/01/2021 về việc tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (số liệu tính đến từ 14 giờ ngày 31/01/2021) (chi tiết).
- Công văn số 158/UBND-TH - 02/02/2021 hỏa tốc về việc đề nghị phối hợp rà soát các trường hợp tiếp xúc với trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 (chi tiết).
- Công văn số 159/UBND-TH - 02/02/2021 về việc Covid-19 do liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 (chi tiết).
- Kế hoạch số 18/KH-BCĐ - 02/02/2021 về viêc Phối hợp tiếp nhận, cách ly công dân từ vùng có dịch, người tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh Covid-19 (chi tiết).
- Quyết định số 29/QĐ-BCĐ - 04/02/2021 về việc Thành lập Tổ truy vết Covid-19 trên địa bàn huyện (chi tiết).
- Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 04/2/2021 về phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo huyện về phòng chống Covid-19 (chi tiết)
- Quyết định số 50/QĐ-UBND - 04/02/2021 về việc kiện toàn 02 02 điểm chót chặn để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết).
- Quyết định số 66/QĐ-BCĐ - 15/02/2021 về việc hết thời hạn cách ly công dân (8 người) (chi tiết)
- Quyết định số 67/QĐ-BCĐ - 16/02/2021 về việc hết thời hạn cách ly công dân (31 người) (chi tiết).
- Quyết định số 70/QĐ-BCĐ ngày 17/02/2021 Về việc hết thời hạn cách ly 28 công dân (chi tiết).
- Báo cáo số 69/BC-BCĐ ngày17/02/2021 về việc tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (số liệu tính đến 11 giờ ngày 17/02/2021) (chi tiết).
- Công văn số 254/UBND-TH ngày 22/02/2021 Về việc liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19 theo chỉ đạo tại kế hoạch 36-BCĐ, ngày 22/02/2021; thông báo số 31/TB-VP ngày 20/02/2021 của tỉnh (chi tiết)
- Thư cảm ơn của Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Phú Thiện (chi tiết)
- Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 09/5/2021 của UBND huyện về việc cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết)
- Công văn số 686/UBND-TH ngày 07/5/2021 của UBND huyện về tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19 (chi tiết)
- Công văn số 146/CV-BCĐ ngày10/05/2021 về việc triển khai khẩn cấp các phương án để phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho tiếp xúc cử tri và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (chi tiết).
- Quyết định số 147/QĐ-BCĐ ngày10/05/2021 về việc cách lý công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 (chi tiết).
- Công văn số 708/UBND-VX ngày 11/05/2021 về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống Covid -19 (chi tiết).
- Công văn 719/UBND-TH - 12/05/2021 về việc Khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc với F1 Rơ Châm H' Phương đề phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết).
- Công văn số 805/UBND-VX ngày 24/5/2021 về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai (chi tiết).
- Công văn số 826/UBND-VX ngày 26/5/2021 về việc giám sát, điều tra dịch tễ đối với các công dân từ vùng dịch trở về địa phương, tổ chức cách ly phòng, chống COVID-19 (chi tiết).
- Công văn số 863/UBND-TH ngày 29/5/2021 về việc triển khai thưc hiện công điện khẩn sô 13/CĐ-UBND ngày 28/5/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (chi tiết).
- Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 22/6/2021tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (chi tiết).
- Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 v/v cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
- Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 v/v cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
- Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 về việc cách ly 01 công dân là người tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm SARS - COV-2 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết).
- Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 v/v cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
- Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 v/v cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
- Báo cáo số 205/BC-UBND ngày 25/6/2021tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (chi tiết).
- Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 26/6/2021 v/v cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
- Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 27/6/2021 v/v cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
- Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 29/6/2021tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (chi tiết).
- Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 v/v cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
- Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 v/v cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
- Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 30/6/2021tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (chi tiết).
- Báo cáo số 223/BC-UBND ngày 01/7/2021tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (chi tiết).
- Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 v/v cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
- Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 02/7/2021tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (chi tiết).
- Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 04/7/2021tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (chi tiết).
- Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 v/v cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
- Công văn số 1125/UBND-TH - 09/07/2021 V/v triển khai kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết).
- Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 v/v cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
- Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 v/v cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
- Báo cáo số 243/BC-UBND ngày 10/7/2021tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (chi tiết).
- Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 v/v cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
- Quyết đinh 259/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 V/v thành lập và kế hoạch hoạt động của chốt chặn tại xã Ia Hiao để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (chi tiết).
- Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 v/v cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống bệnh COVID - 19 (
chi tiết).
- Báo cáo số 260/BC-UBND ngày 17/7/2021tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (chi tiết).
- Công văn số 1164/UBND-VX  ngày 18/7/2021 của UBND huyện về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống covid-19 (chi tiết).
- Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 18/7/2021tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (chi tiết).
- Quyết đinh 266/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 v/v cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống bệnh COVID - 19 (
chi tiết).
- Quyết đinh 
698/QĐ-UBND - 22/07/2021 v/v thành lập tổ công tác chuyên trách triển khai việc tiếp nhận công dân huyện Phú Thiện đang công tác, học tập, làm ăn tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về huyện Phú Thiện (chi tiết).
- Quyết đinh 274/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 v/v cách ly công dân đi từ vùng dịch về để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
 Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 23/7/2021tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (chi tiết).
 Báo cáo số 278/BC-UBND ngày 24/7/2021tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (chi tiết).
-  Quyết đinh 279/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 v/v cách ly 02 công dân để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
 Báo cáo số 280/BC-UBND ngày 25/7/2021tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (chi tiết).
 Báo cáo số 282/BC-UBND ngày 26/7/2021tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (chi tiết).
-  Quyết đinh 283/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 v/v cách ly 05 công dân để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
-  Quyết đinh 284/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 v/v cách ly 04 công dân để phòng, chống bệnh COVID - 19 (chi tiết).
- 297/KH-BCĐ ngày 02/08/2021V/v Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ trên địa bàn tỉnh gia lai đợt 5 năm 2021 (chi tiết).
- Công văn 1367/UBND-TH ngày 13/7/2021 v/v tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 (chi tiết).
- Công văn sô 1383/UBND-VX ngày 16/08/2021 HỎA TỐC V/V Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 liên quan đến F0 SIU YUAT, xã ia Piar (chi tiết).
- Quyết định 348/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Phú Thiện (chi tiết).
- Quyết định 349/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 huyện Phú Thiện (chi tiết).
- Quyết định 382/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo về phòng, chống Covid-19 huyện Phú Thiện (chi tiết).
- Quyết định 383/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 ban hành quy chế làm việc Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Phú Thiện (chi tiết).
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông