CHUYÊN MỤC

02. PHIEU LAY Y KIEN PHÍA NAM QL 25

02-PHIEU-LAY-Y-KIEN-PHIA-NAM-QL-25.pdf

03. THUYẾT MINH PHÍA NAM QUỐC LỘ 25

03-THUYET-MINH-PHIA-NAM-QUOC-LO-25.pdf

04. Hien trang SDD KHU PHIA NAM IA SOL-Model

04-Hien-trang-SDD-KHU-PHIA-NAM-IA-SOL-Model.pdf

05. SDD KHU PHIA NAM IA SOL-Model

05-SDD-KHU-PHIA-NAM-IA-SOL-Model.pdf

Cv triển khai quy hoạch chi tiết khu bờ đông sông ia sol

cv-trien-khai-lay-y-kien-quy-hoach-chi-tiet-xay-dung-khu-bo-Đong-song-ia-sol.jpg

01. Thông báo số 05 về việc lấy ý kiến quy hoạch chi tiết Phía Bắc Quốc lộ 25

01-Thong-bao-so-05-ve-viec-lay-y-kien-quy-hoach-chi-tiet-Phia-Bac-Quoc-lo-25.pdf

02. PHIEU LAY Y KIEN PHÍA BẮC QL 25

02-PHIEU-LAY-Y-KIEN-PHIA-BAC-QL-25.pdf

03. THUYẾT MINH PHÍA BẮC QUỐC LỘ 25

03-THUYET-MINH-PHIA-BAC-QUOC-LO-25.pdf

04. Hien trang SDD KHU PHIA BAC IA SOL-Model

04-Hien-trang-SDD-KHU-PHIA-BAC-IA-SOL-Model.pdf

 |<  < 1 - 2  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • Thị trấn Phú Thiện - Huyện Phú Thiện - Tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ: Tổ dân phố 8- TT Phú Thiện- Huyện Phú Thiện- Tỉnh Gia Lai
  • Mail:     ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn
  • Tel:      02693882822

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Văn Chinh - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện