CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn tải PC-Covid Quốc gia

Huong-dan-tai-PC-Covid-Quoc-gia.docx

BÀI TUYÊN TRUYỀN Nghị quyết số 04 -NQ/HU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Thị trấn Phú Thiện là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện. Có tổng diện tích tự nhiên là 1.344,42 ha gồm 13 tổ dân phố với tổng dân số trên địa bàn là 21.145 người, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số...

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

          Nhằm triển khi có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiểu ban tuyên truyền bầu...

BẢNG NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA xv VÀ ĐẠI BIỂU HĐND NHIEMJ KỲ 2021-2026

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN 

Đề cương truyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đạo biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

         Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực...

Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW

Huongdan169-BTGTW-(ban-chuan-PH-_nhan-ngay-25-01-2021.pdf

Tài liệu tuyên truyền phòng chống đuối nước ở trẻ em

Thời gian vừa qua, tình trạng học sinh bị đuối nước liên tiếp xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước: …Đuối nước đã và đang trở thành vấn đề nóng bỏng được dư luận quan tâm. Nhất là vào dịp hè, các bạn học sinh được nghỉ học.

Tài liệu tuyên truyền Virut Corona

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA

 |<  < 1 - 2  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • Thị trấn Phú Thiện - Huyện Phú Thiện - Tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ: Tổ dân phố 8- TT Phú Thiện- Huyện Phú Thiện- Tỉnh Gia Lai
  • Mail:     ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn
  • Tel:      02693882822

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Văn Chinh - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện