CHUYÊN MỤC

Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Hộp thư điện tử >>
Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển 2015 - 2020 >>
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRẤN PHÚ THIỆN
Thị trấn Phú Thiện được thành lập theo Nghị định số 65/1998/NĐ-CP ngày 21/8/1998 của Chính phủ, được tách từ một phần diện tích đất và dân cư của 2 xã: xã Ia Sol và xã Chư A Thai, trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị của huyện Phú Thiện ngày nay; khi mới thành lập, thị trấn Phú Thiện có diện tích tự nhiên 1.551ha, với số nhân khẩu là 16.383 được phân bổ ở 11 Khu phố. Sau 20 năm hình thành và phát triển, đến nay thị trấn đã có 20, 689 nhân khẩu được bố trí ở 21 Tổ dân phố, trong đó Dân tộc thiểu sốchiếm 48.8% dân số.
Những ngày đầu thành lập, thị trấn Phú Thiện đối mặt với những khó khăn, thách thức: Bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị của thị trấn chưa được kiện toàn, hầu hết thiếu hụt về cán bộ. Cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống điện lưới, đường giao thông, trường học yếu kém; số Doanh nghiệp ít và quy mô rất nhỏ. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên còn thiếu và yếu. Đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, việc làm không ổn định. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động đặc biệt là các đối tượng FULRO, “Tin lành Đê ga” ra sức chống phá, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.
Trải qua 20 năm đổi mới và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo huyện Phú Thiện, sự giúp đỡ có hiệu quả của Mặt trận, các ban, ngành chuyên môn của huyện, sự động viên, hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần của các xã bạn trong toàn huyện, Đảng bộ và nhân dân thị trấn đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế ở địa phương, từ đó, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; phát động nhiều phong trào thi đua trong mọi tầng lớp nhân dân; huy động tối đa và có hiệu quả các nguồn lực, tập trung kiến thiết và xây dựng thị trấn Phú Thiện ngày một đổi mới và phát triển.
 

Thông tin liên hệ:

  • Thị trấn Phú Thiện - Huyện Phú Thiện - Tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ: Tổ dân phố 8- TT Phú Thiện- Huyện Phú Thiện- Tỉnh Gia Lai
  • Mail:     ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn
  • Tel:      02693882822

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Văn Chinh - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện