CHUYÊN MỤC

hopthu.jpg

UBND THỊ TRẤN PHÚ THIỆN-HUYỆN PHÚ THIỆN-TỈNH GIA LAI
Địa chỉ: 89 Hùng Vương, tổ dân phố 8, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
Địa chỉ Thư điện tử: ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn
Chủ tịch UBND: Đinh Văn Chính

Số điện thoại: 0347636111
Số điện thoại cơ quan: 02693882882

HỘP THƯ CÔNG VỤ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ MƯỜI MẬT KHẨU
is CĂN BỘ
1 NGUYỄN HOÀI NAM BT ĐU ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn namnh gialai@123
2 NINH TUẤN HÙNG CT hội đồng ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn hungt gialai@123
3 NGUYỄN VĂN LỰC PCT HĐND ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn lucnv gialai@123
4 ĐINH VĂN CHÍNH CT UBND ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn chinhdv gialai@123
5 NGUYỄN QUỐC PCT UBND ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn qun gialai@123
6 KPÁ QUANG PCT UBND ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn quangk gialai@123
7 ĐỖ MINH HUẤN CTUBMT ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn huynđm gialai@123
số 8 TRẦN THỊ MỸ CT HHPPN ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn bí ẩn gialai@123
9 VŨ VĂN ĐỒNG CT HCCB ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn dongvv gialai@123
10 LONG VĂN QUYẾT CT HND ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn CHƯA CÓ CHƯA CÓ
11 BÙI HOÀNG KHÔI BT ĐTN Ơttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn khoibh gialai@123
II CÔNG CHỨC
1 NGÔ VĂN PHONG CC TPHT ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn phongnv gialai@123
2 NGUYỄN T. BÍCH HẠNH CC TPHT ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn hanhntb gialai@123
3 NGUYỄN THÀNH HƯNG CC ĐCX ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn hungt gialai@123
4 NGUYỄN T. BIÊN THỦY CCCĐXD ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn thuyntb gialai@123
5 RALAN SOAN CCKTTN ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn soanrl gialai@123
6 TRẦN THỊ DIỄM CT KTNS ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn diemtt gialai@123
7 PHẠM MINH ÁI CC VHXH ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn aipm gialai@123
số 8 MÃ VĂN CẨN CC VHXH ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn canmv gialai@123
9 PHÙNG THỊ HƯỜNG CC VPTK ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn huongpt gialai@123
10 HOÀNG THỊ THỦY CC VPTK ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn thuyht gialai@123
 
 order ĐIỀUTRA 4 CẤP
 
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
      ĐỊA CHỈ MƯỜI MẬT KHẨU
is CĂN BỘ
1 NINH TUẤN HÙNG CT hội đồng ttphuthienphuthiengialai.gov.vn hungt gialai@123
2 NGUYỄN VĂN LỰC PCT HĐND ttphuthienphuthiengialai.gov.vn lucnv gialai@123
3 ĐINH VĂN CHÍNH CT UBND ttphuthienphuthiengialai.gov.vn chinhdv gialai@123
4 NGUYỄN QUỐC PCT UBND ttphuthienphuthiengialai.gov.vn qun gialai@123
5 KPÁ QUANG PCT UBND ttphuthienphuthiengialai.gov.vn quangk gialai@123
II CÔNG CHỨC
1 NGÔ VĂN PHONG CC TPHT ttphuthienphuthiengialai.gov.vn phongnv gialai@123
2 NGUYỄN T. BÍCH HẠNH CC TPHT ttphuthienphuthiengialai.gov.vn hanhntb gialai@123
3 NGUYỄN THÀNH HƯNG CC ĐCX ttphuthienphuthiengialai.gov.vn hungt gialai@123
4 NGUYỄN T. BIÊN THỦY CCCĐXD ttphuthienphuthiengialai.gov.vn thuyntb gialai@123
5 RALAN SOAN CCKTTN ttphuthienphuthiengialai.gov.vn soanrl gialai@123
6 TRẦN THỊ DIỄM CT KTNS ttphuthienphuthiengialai.gov.vn diemtt gialai@123
7 PHẠM MINH ÁI CC VHXH ttphuthienphuthiengialai.gov.vn aipm gialai@123
số 8 MÃ VĂN CẨN CC VHXH ttphuthienphuthiengialai.gov.vn canmv gialai@123
9 PHÙNG THỊ HƯỜNG CC VPTK ttphuthienphuthiengialai.gov.vn huongpt gialai@123
10 HOÀNG THỊ THỦY CC VPTK ttphuthienphuthiengialai.gov.vn thuyht gialai@123
 
 
 
Config process too to process and play >> Cơ cấu tổ chức >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Hộp thư điện tử >>
Thành Vật giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển 2015 - 2020 >>

Thông tin liên hệ:

  • Thị trấn Phú Thiện - Huyện Phú Thiện - Tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ: Tổ dân phố 8- TT Phú Thiện- Huyện Phú Thiện- Tỉnh Gia Lai
  • Mail:     ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn
  • Tel:      02693882822

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Văn Chinh - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện