CHUYÊN MỤC

LỊCH SỬ LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ
1. Giai đoạn: 1998-2000
          * Đảng ủy thị trấn:
          - Bí thư Đảng ủy:           Đ/c Phạm Tám
          - Phó bí thư Đảng ủy:    Đ/c Phạm Minh Tuấn
          * UBND thị trấn:
          - Chủ tịch UBND:           Đ/c Phùng  Thanh Cường
          - Phó chủ tịch UBND:     Đ/c Siu Tông
2. Giai đoạn: 2000-2005
          * Đảng ủy thị trấn:
          - Bí thư Đảng ủy:           Đ/c Phạm Minh Tuấn
          - Phó bí thư Đảng ủy:    Đ/c Bùi Công Đoàn
          * UBND thị trấn:
          - Chủ tịch UBND:          Đ/c Phùng  Thanh Cường
          - Phó chủ tịch UBND:    Đ/c Siu Tông
3. Giai đoạn: 2005-2010
          * Đảng ủy thị trấn:
          - Bí thư Đảng ủy:           Đ/c Trần Văn Công
          - Phó bí thư Đảng ủy:    Đ/c Bùi Công Đoàn
          * UBND thị trấn:
          - Chủ tịch UBND:                    Đ/c Bùi Văn Khiêm
          - Các Phó chủ tịch UBND:      Đ/c Nguyễn Quốc; Rmah - Ét
4. Giai đoạn: 2010-2012
          * Đảng ủy thị trấn:
          - Bí thư Đảng ủy:           Đ/c Bùi Công Đoàn
          - Phó bí thư Đảng ủy:    Đ/c Nguyễn Ngọc Sáu
          * UBND thị trấn:
          - Chủ tịch UBND:                    Đ/c Bùi Văn Khiêm
          - Các Phó chủ tịch UBND:      Đ/c Nguyễn Quốc; Ksor Hleo
5. Giai đoạn: 2012-2013
          * Đảng ủy thị trấn:
          - Bí thư Đảng ủy:           Đ/c Bùi Hữu Tâm
          - Phó bí thư Đảng ủy:    Đ/c Ninh Tuấn Hùng
          * UBND thị trấn:
          - Chủ tịch UBND:                    Đ/c Nguyễn Ngọc Sáu
          - Các Phó chủ tịch UBND:      Đ/c Nguyễn Quốc; Ksor Hleo
6. Giai đoạn: 2013-2015
          * Đảng ủy thị trấn:
          - Bí thư Đảng ủy:           Đ/c Vũ Hồng Duy
          - Phó bí thư Đảng ủy:    Đ/c Ninh Tuấn Hùng
          * UBND thị trấn:
          - Chủ tịch UBND:                    Đ/c Nguyễn Ngọc Sáu
          - Các Phó chủ tịch UBND:      Đ/c Nguyễn Quốc; Ksor Hleo
7. Giai đoạn: 2015-2017
          * Đảng ủy thị trấn:
          - Bí thư Đảng ủy:           Đ/c Mai Quốc Huy
          - Phó bí thư Đảng ủy:    Đ/c Ninh Tuấn Hùng
          * UBND thị trấn:
          - Chủ tịch UBND:                    Đ/c Nguyễn Ngọc Sáu
          - Các Phó chủ tịch UBND:      Đ/c Nguyễn Quốc; Kpă Quang
8. Giai đoạn: 2017-2020
          * Đảng ủy thị trấn:
          - Bí thư Đảng ủy:           Đ/c Nguyễn Hoài Nam
          - Phó bí thư Đảng ủy:    Đ/c Ninh Tuấn Hùng
          * UBND thị trấn:
          - Chủ tịch UBND:                    Đ/c Đinh Văn Chinh
          - Các Phó chủ tịch UBND:      Đ/c Nguyễn Quốc; Kpă Quang
 
 
 
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Hộp thư điện tử >>
Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển 2015 - 2020 >>

Thông tin liên hệ:

  • Thị trấn Phú Thiện - Huyện Phú Thiện - Tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ: Tổ dân phố 8- TT Phú Thiện- Huyện Phú Thiện- Tỉnh Gia Lai
  • Mail:     ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn
  • Tel:      02693882822

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Văn Chinh - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện