CHUYÊN MỤC

Thông báo về việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Quy hoạch chi tiết xây dựng khu bờ đông sông Ia Sol (chi tiết)


Thông báo về việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Quy hoạch chi tiết xây dựng khu bờ đông sông Ia Sol (chi tiết)
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông