CHUYÊN MỤC

Thông báo số 37/TB-UBND ngày 06/10/2021 của UBND huyện về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng và tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 của huyện Phú Thiện (chi tiết)


Thông báo số 37/TB-UBND ngày 06/10/2021 của UBND huyện về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng và tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 của huyện Phú Thiện (chi tiết)
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông