CHUYÊN MỤC

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý!


Được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các sở ngành của tỉnh; sự đoàn kết đồng lòng của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, của các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện; đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của huyện Phú Thiện đã vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn và thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả trên các mặt như Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã phát biểu khai mạc, và Phóng sự phim đã trình chiếu; từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện; đời sống của nhân dân, bộ mặt của các xã, thị trấn ngày càng khởi sắc, có nhiều sức sống mới.
Với kết quả đó, huyện Phú Thiện đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba vào năm 2012, tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì năm 2017 và nhiều bằng khen của của Trung ương, của Tỉnh. Tại buổi Tọa đàm kỷ niệm hôm nay, huyện Phú Thiện vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện.
          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, sau 15 năm thành lập và phát triển, huyện Phú Thiện vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức đó là: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng cho sự phát triển của huyện; đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào DTTS vẫn còn nghèo; an ninh chính trị còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp ...
          Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý!
Thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, chúng ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức lớn đan xen, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân các dân tộc huyện Phú Thiện phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện, đồng bộ để phát triển nhanh và bền vững, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 đã đề ra và hướng tới Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện với một số nội dung chủ yếu như sau:
1. Về kinh tế: Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 4.198,374 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (theo giá hiện hành) đạt đạt bình quân 10% trở lên. Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) bình quân đạt 11% năm trở lên. Cơ cấu giá trị sản xuất (theo giá hiện hành): Nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 42,32 %, công nghiệp - xây dựng 22,37%, giá trị hàng hóa và doanh thu dịch vụ chiếm 35,31%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện tăng bình quân hàng năm 13-15%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 49 triệu đồng. Phấn đấu đến năm 2025 có 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 45 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.
2. Về văn hóa - xã hội: Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 55%. Duy trì 100% xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 1,35%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,50%. Lao động qua đào tạo 68%; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 dưới 1,5%.
3. Về công tác quốc phòng, an ninh: Hàng năm giao quân đạt 100% kế hoạch; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ning trật tự đạt 850% trở lên.
4. Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm: 80%, không có đơn vị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 80% trở lên Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm, không có đơn vị yếu kém. Tỷ lệ Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đạt 70%; tỷ lệ Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là Đảng viên đạt 80%; phân loại, đánh giá hằng năm đạt 99% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Để đạt được mục tiêu trên, nhân buổi Tọa đàm này kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện hôm nay; thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện và các tầng lớp nhân dân huyện Phú Thiện kính mong lãnh đạo cấp trên, các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan báo chí quan tâm nhiều hơn nữa đến huyện Phú Thiện trên bước đường thu hút mời gọi đầu tư, quảng bá phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng.
Đồng thời, thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện tôi kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, các tầng lớp nhân dân của huyện hãy phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua lao động, sản xuất nhằm phát huy hơn nữa những mặt đạt được, khắc phục những khó khăn; cùng chung tay, chung sức, chung lòng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tạo ra sức mạnh tổng hợp, bước đột phá toàn diện để tăng trưởng kinh tế mạnh hơn, bền vững hơn; phát huy năng động sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của huyện; huy động mọi nguồn lực thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh phát triển; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tập trung ưu tiên cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước; đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; không ngừng củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Quyết tâm xây dựng huyện Phú Thiện ngày càng phát triển hơn nữa, ổn định và bền vững về mọi mặt, nhằm lập thành tích chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Phú Thiện (30/3/2007 – 30/2027).
          Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý!
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện Phú Thiện đã rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, quý vị Đại biểu và quý vị khách quý đến dự; qua đó, đã mang đến cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phú Thiện những tình cảm chân thành và là nguồn cổ vũ động viên to lớn, để Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Phú Thiện tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển trong thời gian tới.
Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức không thể trách khỏi những thiếu sót. Rất mong quý vị đại biểu chia sẻ và thông cảm.
Xin trân trọng cảm ơn đến các tổ chức/cá nhân đã tài trợ cho buổi Tọa đàm; cán bộ, công chức, người lao động đã có nhiều cố gắng trong suốt quá trình thực hiện, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID – 19, vừa làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị phục vụ để góp phần buổi Tọa đàm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện Phú Thiện thành công như hôm nay.
Cuối cùng, thay mặt Thường trực Huyện ủy, tôi xin tuyên bố Bế mạc buổi Tọa đàm kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập huyện Phú Thiện. Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Xin trân trọng cảm ơn!

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông