CHUYÊN MỤC

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Phú Thiện đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết sẵn sàng trong việc thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.


Đây là chính sách mới nhằm thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 
Triển khai thực hiện Công văn 949/UBND-KTTH ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Gia Lai và Công văn 1176/UBND-TH cua UBND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Một số nội dung chính về chính sách vay vốn tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Thiện như sau:
1. Đối tượng, điều kiện vay vốn:
a. Vay vốn để trả lương cho Người lao động buộc phải ngừng việc:
    - Điều kiện vay vốn: Người sử dụng lao động (Doanh nghiệp) đóng trên địa bàn huyện Phú Thiện được vay vốn tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Thiện với Lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay (không thế chấp tài sản) để trả lương cho Người lao động làm việc theo Hợp đồng và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Doanh nghiệp không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.
    - Mức vay vốn: Doanh nghiệp được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc theo thời gian thực tế, mức vay tối đa 3 tháng/01 người lao động. Số tiền vay vốn tối đa để trả lương ngừng việc bằng ( = ) Mức lương tối thiểu vùng nhân với (x) Số người lao động bị ngừng việc.
    - Thời hạn vay vốn: Dưới 12 tháng kể từ ngày giải ngân.
   b. Vay vốn trả lương cho Người lao động khi phục hồi sản xuất.
    - Điều kiện vay vốn: Người sử dụng lao động (Doanh nghiệp) đóng trên địa bàn huyện Phú Thiện phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ 01/5/2021 đến hết 31/3/2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và Người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được vay vốn tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Thiện với Lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay (không thế chấp tài sản) để trả lương cho Người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
  + Doanh nghiệp có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.
  - Mức vay vốn: Doanh nghiệp được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương cho Người lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanh với thời gian tối đa 3 tháng/01 người lao động. Số tiền vay vốn tối đa để trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất bằng (=) Mức lương tối thiểu vùng nhân với (x) Số người lao động đang làm việc theo Hợp đồng lao động.
    - Thời hạn vay vốn: Dưới 12 tháng kể từ ngày giải ngân.
nn.png
Tóm tắt những nội dung khách hàng cần biết về vay vốn trả lương ngừng việc,trả lương phục hồi sản xuất.
2.  Về hồ sơ, trình tự, thủ tục vay vốn.
   - Người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương khi phục hồi sản xuất kinh doanh nghiên cứu hồ sơ, trình tự, thủ tục vay vốn được quy định tại Điều 40 của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
  - Đồng thời, liên hệ trực tiếp  tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Thiện; địa chỉ số TDP 05, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện. Điện thoại: 02693.601539 – 02693.822528 để được hướng dẫn, hỗ trợ.
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông