CHUYÊN MỤC

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020; Thủ tướng đã ban hành Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó mở rộng điều kiện cho vay đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động.


Một số nội dung cơ bản về cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do đại dịch Covid 19 như sau:
 
ĐIỀU KIỆN VAY VỐN:
 
 1. Có người lao động đang tham giao bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoản thời gian từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
 2. Có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.
 3. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đến ngày 31/12/2019.
 
LÃI SUẤT CHO VAY: 0%/năm; Lãi suất quá hạn: 12%/năm.
 
MỨC VAY: Không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/lao động/tháng. Tối đa trong 03 tháng.
 
TÀI SẢN ĐẢM BẢO: Khách hàng không phải bảo đảm tài sản tiền vay.
 
THỜI HẠN VAY: Tối đa 12 tháng.
 
HỒ SƠ VAY VỐN: Khách hàng gửi trực tiếp đến NHCSXH nơi cho vay chậm nhất vào ngày 05 hàng tháng.
 
PHÊ DUYỆT CHO VAY VÀ GIẢI NGÂN: Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31/01/2021.
 
HỒ SƠ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI.
 
 1. Khách hàng tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.
 2. Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:
 1. Đề nghị vay trả lương ngừng việc cho người lao động (Mẫu số 11a ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg).
 2. Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (Mẫu 11b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg).
 3. Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/Hộ kinh doanh; Quyết định thành lập/Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
 • Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).
 • Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.
 • Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Bản sao văn bản thoả thuận của khách hàng với người lao động về việc ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
 2. Giấy uỷ quyền (nếu có).
 1. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:
 • Các hồ sơ nêu tại tiết a, b điểm 2.
 • Bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d, đ điểm 2 nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.
 1. Khi nộp hồ sơ, khách hàng xuất trình bản gốc các loại giấy tờ quy định tại tiết c, d điểm 2 để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu.
                                                                                      Hà Dương
                                                                                                                                                             
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

 • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
 • ubndphuthien@gialai.gov.vn
 • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông