CHUYÊN MỤC

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Phú thiện năm 2019. Nhằm phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật có liên quan đến cuộc sống của cán bộ và nhân dân, tạo điều kiện để cán bộ và nhân dân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội; Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân tại 04 làng đồn xã Chư A Thai, đồng thời chỉ đạo phòng Tư pháp phối hợp với UBND xã Chư Athai đăng ký hộ tịch lưu động cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.


Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Hội đồng phối hợp PBGDPL (gọi tắt là Hội đồng) huyện xây dựng Kế hoạch số 03/KH-HĐ về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động tại 04 làng đồn, xã ChưAthai. Nội dung của Kế hoạch chủ yếu triển khai phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; Phổ biến những quy định của pháp luật về Luật hôn nhân gia đình năm 2014 (vấn đề về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống); Luật bình đẳng giới; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Giao thông đường bộ; Luật phòng chống bạo lực gia đình và quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình; giao thông đường bộ; Về tín dụng đen, về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban nhân dân xã Chư A Thai phối hợp với Phong Tư pháp đăng ký hộ tịch lưu động cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 04 làng đồn.
Kết quả của đợt tuyên truyền lưu động: Tuyên truyền, phổ biến lưu động được 04 buổi tại 04 làng đồn thu hút 141 người tham dự,  biên soạn và cấp phát 141 bộ tài liệu cho 141 người, đăng ký khai sinh cho 20 trường hợp, đăng ký kết hôn 02 cho trường hợp.
Qua buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động, bà con dân tộc thiểu số tại 04 làng đồng, xã Chư A Thai đã được nâng cao nhận thức pháp luật về những vấn đề liên quan đến cuộc sống thường ngày, nâng cao tỷ lệ chấp hành pháp luật, được đăng ký khai sinh, kết hôn lưu động.

                                                                                                                                 Hoàng Thị Cúc (Phòng Tư pháp)
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông