CHUYÊN MỤC

Sáng ngày 10/02/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị để thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đ/c Nguyễn Hoàng Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Đ/c Trịnh Văn Sang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Đ/c Trịnh Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Trưởng, Phó các Ban của Hội đồng nhân dân huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Kinh tế - Hạ tầng, Dân tộc, Lao động TBXH.


Sau khi nghe Ủy ban nhân dân huyện trình và đề xuất các nội dung tổ chức Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thống nhất như sau:
1. Thời gian, địa điểm: Kỳ họp thứ Mười hai (Chuyên đề), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức vào lúc 08 giờ  ngày 03/3/2023. Tại Hội trường 30 tháng 3 của huyện.
2. Nội dung Kỳ họp:
2.1. Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ksor Dương, Nguyên Trưởng Phòng Lao động-TBXH huyện.
2.2. Điều chỉnh chỉ tiêu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đã được ban hành tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023: Từ 1,15% lên 1,26%.
2.3. Điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
2.4. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
2.5. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện.
2.6. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện.
2.7. Điều chỉnh kinh phí thực hiện dự án 8, thuộc nguồn vốn sự nghiệp năm 2022 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của HĐND huyện.
2.8. Thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
3. Phát biểu kết luận Hội nghị, Đ/c Nguyễn Hoàng Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ nội dung, hồ sơ trình tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện để gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra theo luật định. Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân huyện trình Kỳ họp theo đúng luật định và có chất lượng; chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo nghị quyết đã được phân công. Chỉ đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện chuẩn bị các nội dung và điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Kỳ họp theo Luật định.
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông