CHUYÊN MỤC

Sáng ngày 5 tháng 5 năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phú Thiện về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 4 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017.

Đồng chí Đỗ Ngọc Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn.


Buổi làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phú Thiện
 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn báo cáo kết quả công tác 4 tháng đầu năm 2017. Theo đó, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2016-2017 đạt 100% kế hoạch; công tác phòng, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được chỉ đạo thực hiện; việc xây dựng “Cánh đồng lớn – Một giống” đối với cây lúa được triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả bước đầu; công tác quản lý ngân sách được chỉ đạo thực hiện theo quy định thu ngân sách trên địa bàn thị trấn đạt trên 32% kế hoạch. Lĩnh vực giáo dục, y tế và thực hiện chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện có chất lượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có sự chuyển biến tích cực. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội bước đầu có sự đổi mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì sự phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động thương mại - dịch vụ còn nhiều hạn chế. Hoạt động của hệ thống chính trị hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương có lúc còn chưa chặt chẽ; việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có lúc chưa kịp thời…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc Thành- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đánh giá và ghi nhận sự cố gắng của Đảng ủy thị trấn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Đồng thời, cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà thị trấn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong thời gian đến.

Về các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chủ động phối hợp với các cơ quan, các phòng ban chuyên môn của huyện có các giải pháp phát triển thị trấn Phú Thiện tương xứng với tiềm năng, lợi thế xứng đáng vị thế là trung tâm hành chính, kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngay từ đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “ Năm hành động năm 2017”. Bám sát theo nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như báo cáo đã nêu; bám sát các chủ trương, kế hoạch lớn của Ban Thường vụ Huyện ủy theo kế hoạch số 41-KH/HU và những công việc cụ thể theo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện, các Ban Đảng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch giúp Đảng ủy thị trấn Phú Thiện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.
 
Mai Thị Thu Quý
Văn phòng Huyện ủy
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông