CHUYÊN MỤC

Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư A Thai về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2017.


Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư A Thai. Đồng chí Đỗ Ngọc Thành- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã báo cáo kết quả công tác 3 tháng đầu năm 2017. Theo đó, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân của xã đạt 100% kế hoạch; công tác phòng, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được chỉ đạo thực hiện quyết liệt; triển khai thực hiện các tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; công tác quản lý ngân sách được chỉ đạo thực hiện theo quy định, tính đến ngày 13/4/2017, thu ngân sách trên địa bàn xã 34% kế hoạch. Việc thực hiện thực hiện chính sách an sinh xã hội có cố gắng; chất lượng công tác giáo dục, y tế có chuyển biến, tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh đạt 99%.  An ninh chính trị ổn định; thực hiện giao quân đạt tỷ lệ 100%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có sự chuyển biến tích cực, đã kết nạp được 05 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có sự đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền, tỷ lệ kết nạp hội viên, đoàn viên ở một số đoàn thể cao hơn so với cùng kỳ 2016.

Tuy nhiên, kinh tế- xã hội của nhân dân trong xã chưa đồng bộ; một vài chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới chưa bền vững; Hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chưa cao, công tác tư vấn giáo dục pháp luật của chính quyền chưa thường xuyên; việc nắm bắt tình hình, chủ động xử lý giải quyết những vụ việc xảy ra ngay tại thôn, làng thực hiện chưa hiệu quả….

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc Thành- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Chư A Thai đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà xã cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong thời gian đến.

Về các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2017, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư A Thai tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới tư duy, nếp nghĩ, ý chí vươn lên từ trong phong cách lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mà trước hết là phải thay đổi cách làm, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngay từ đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tiếp tục bám sát theo nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu trong Báo cáo công tác Quý I, các chương trình, kế hoạch, đề án bàn hành theo Kế hoạch số 41-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, 06 nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị số 05-CT/HU của Huyện ủy về “Năm hành động 2017” và những công việc cụ thể theo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã để triển khai thực hiện nhiệm vụ.
                                              
  Hồ Thanh Hương
Văn phòng Huyện ủy
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông