CHUYÊN MỤC

Nhằm mục đích chuyển đổi áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; ngày 03/6/2020, Văn phòng HĐND-UBND huyện Phú Thiện phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn, hướng dẫn xây dựng chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 cho gần 60 cán bộ, công chức từ các phòng chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn.


Tại lớp tập huấn, các học viên được Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Gia Lai giới thiệu những kiến thức chung về TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, chú trọng những điểm mới của TCVN ISO 9001:2015 so với TCVN ISO 9001:2008; hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 bao gồm 5 bước: Lập kế hoạch nâng cấp HTQLCL theo phiên bản mới; đánh giá và phân tích thực trạng của HTQLCL ISO hiện tại; đào tạo, phổ biến về tiêu chuẩn ISO 9001:2015, về Hệ thống quản lý chất lượng, về chính sách chất lượng cho toàn bộ cán bộ trong tổ chức; tiến hành xem xét của lãnh đạo đối với Hệ thống quản lý chất lượng; thực hiện công bố theo quy định.
Thông qua lớp tập huấn, giúp các học viên có thêm những hiểu biết về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, nắm bắt được những kỹ năng để chuyển đổi từ Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015, nhằm chủ động trong việc chuyển đổi tại cơ quan, đơn vị mình./.
Văn Đức
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông