CHUYÊN MỤC


   
HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
THỊ TRẤN PHÚ THIỆN
Nguyễn Hoài Nam Đảng ủy Bí thư  
Ninh Tuấn Hùng Đảng ủy Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND  
Đinh Văn Chinh UBND Phó Bí thư, Chủ tịch 0347636111
Nguyễn Quốc UBND Phó Chủ tịch  
Kpă Quang UBND Phó Chủ tịch  
Trần Ngọc Thanh UBMT Chủ tịch  
XÃ IA HIAO
Trịnh Xuân Cầu Đảng ủy, HĐND Bí thư,
Chủ tịch HĐND
 
Trần Thị Minh Hiền Đảng ủy Phó Bí thư  
       
Nguyễn Ngọc Sáu Đảng ủy, UBND Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 0905367828
Ksor H'Tem UBND Phó Chủ tịch  
Siu Vy UBND Phó Chủ tịch  
Nguyễn Văn Việt HĐND Phó Chủ tịch  
Lê Thanh Hùy UBMT Chủ tịch  
XÃ CHRÔH PƠNAN
Siu Hiếu Đảng ủy, HĐND Bí thư ,
Chủ tịch HĐND
 
Nguyễn Tiến Tiệp Đảng uỷ Phó Bí thư  
Ksor Tiêng HĐND Phó Chủ tịch  
Nguyễn Văn Hưng Đảng ủy,UBND Phó Bí thư ,
Chủ tịch UBND
0905610473
Trịnh Văn Sông  UBND Phó Chủ tịch  
Ksor Kuing MTTQ Chủ tịch  
XÃ IA SOL
Nguyễn Mạnh Tấn Đảng uỷ, HĐND Bí thư,
Chủ tịch HĐND
 
Đinh Văn Vịnh Đảng uỷ Phó Bí thư  
Phùng Văn Thương HĐND Phó Chủ tịch  
Nguyễn Hữu Khóa UBND Phó Bí thư, Chủ tịch UBND  
Ksor Soan UBND Phó Chủ tịch  
Phạm Tiến Lâm UBND Phó Chủ tịch  
Mai Văn Hoạt UBMT Chủ tịch  
XÃ IA PENG
Lê Đình Hinh Đảng uỷ Bí thư  
Trương Quốc Vương Đảng uỷ, HĐND Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND   
Siu H Huyên HĐND Phó Chủ tịch  
Đỗ Hồng Sơn Đảng ủy, UBND Phó Bí thư, Chủ tịch 0983657311
Nguyễn Văn Tỵ UBND Phó Chủ tịch UBND  
Nguyễn Văn Sáu UBMT Chủ tịch  
XÃ IA PIAR
Hoàng Hữu Hùng Đảng uỷ, HĐND Bí thư   
  Đảng uỷ Phó Bí thư thường trực  
Rmah Suen Đảng uỷ Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND  
Siu Thiên Đảng uỷ, UBND Phó Bí thư ,
Chủ tịch UBND
0983412176
Huỳnh Thúc Sơn HĐND Phó Chủ tịch  
Lê Trần Huấn UBND Phó Chủ tịch  
Ksor Khanh UBND Phó Chủ tịch  
Nay Binh MTTQ Chủ tịch MTTQ  
XÃ IA AKE
Phạm Thị Soa Đảng uỷ, HĐND Bí thư, Chủ tịch HĐND  
Đoàn Văn Long Đảng uỷ Phó Bí thư  
       
Trần Quốc Thanh HĐND Phó Chủ tịch  
Bùi Văn Khiêm UBND Chủ tịch UBND 0903580377
Vũ Tiến Sơn UBND Phó Chủ tịch  
Hoàng Đình Giăng UBMT Chủ tịch  
XÃ AYUN HẠ
Phạm Văn Trường Đảng uỷ, HĐND Bí thư ,
Chủ tịch HĐND
 
Vi Văn Tính Đảng ủy Phó Bí thư  
Trịnh Thuyết Đảng ủy, UBND Phó Bí thư ,
Chủ tịch UBND
 
Rmah Thuyn UBND Phó Chủ tịch  
Chu Xuân Tứ HĐND Phó Chủ tịch  
Hà Văn Lâm UBMT Chủ tịch  
XÃ CHƯ A THAI
Trần Quang Hùng Đảng ủy Bí thư, Chủ tịch HĐND  
Bùi Thị Đức Đảng ủy Phó Bí thư  
Phùng Trung Toàn Đảng ủy, UBND Phó Bí thư, CHủ tịch UBND  
Trần Văn Tuyến HĐND Phó Chủ tịch  
       
Siu Tinh UBND Phó Chủ tịch  
Phan Văn Cảnh UBMT Chủ tịch  
XÃ IA YENG
Siu Đương Đảng ủy Bí thư ,
Chủ tịch HĐND
 
  Đảng ủy Phó Bí thư  
Ksor Gloanh HĐND Phó Chủ tịch  
Dương Văn Tuấn Đảng ủy, UBND Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 0986653439
Nguyễn Quyết Thắng UBND Phó Chủ tịch  
Nay Tiêm UBMT Chủ tịch  

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông