CHUYÊN MỤC


  THỊ TRẤN PHÚ THIỆN

1. Nguyễn Hoài Nam - Bí thư đảng ủy
2. Ninh Tuấn Hùng - Phó bí thư Thường trực
3. Nguyễn Văn Lực - PCT HĐND thị trấn
4. Đinh Văn Chinh - Chủ tịch UBND thị trấn
5. Nguyễn Quốc - PCT UBND thị trấn
6. Kpă Quang - PCT UBND thị trấn.

XÃ AYUN HẠ
1. Trịnh Thuyết- Bí thư xã
2. Vi Văn Tính - Phó bí thư Thường trực
3. Chu Xuân Tứ- PCT HĐND 4
4. Lê Xuân Mạnh - Chủ tịch UBND xã
5. Rmanh Thuyn - PCT UBND xã


XÃ IA AKE
1. Phạm Thị Soa - Bí thư xã
2. Nguyễn Văn Sáu - Phó bí thư Thường trực
3. Trần Quốc Thanh - PCT HĐND xã
4. Bùi Văn Khiêm - Chủ tịch UBND xã
5. Vũ Tiến Sơn - PCT UBND xã


XÃ CHƯ A THAI
1. Trần Quang Hùng- Bí thư xã
2. Bùi Thị Đức- Phó bí thư Thường trực
3. Trần Văn Tuyến - PCT HĐND xã
4. Phùng Trung Toàn - Chủ tịch UBND xã
5. Nguyễn Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã

XÃ IA SOL
1. Mai Thị Thu Qúy - Bí thư xã
2. Đinh Văn Vịnh - Phó bí thư Thường trực
3. Phùng Văn Thương- PCT HĐND
4. Nguyễn Hữu Khóa - Chủ tịch UBND xã
5. Phạm Tiến Lâm - PCT UBND xã
6. Ksor Soan- PCT UBND xã


XÃ IA PIAR
1. Hoàng Hữu Hùng- Bí thư xã
2. - Phó bí thư Thường trực xã
3. Siu Suen - PCT HĐND xã
4. Siu Thiên - Chủ tịch UBND xã
5. Lê Trần Huấn - PCT UBND xã
6. Ksor Khanh - PCT UBND xã

IA YENG
1. Siu Đương- Bí thư xã
2. Mai Đăng Kiên - Phó bí thư Thường trực
3. Nay Tiêm- PCT HĐND xã
4. Dương Văn Tuấn- Chủ tịch UBND xã
5. Nguyễn Văn Tỵ- PCT UBND xã

XÃ IA PENG

1. Lê Đình Hinh- Bí thư xã
2. Trương Quốc Vương - Phó bí thư Thường trực xã
3. Siu H' Huyên- PCT HĐND xã
4. Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã
5. Siu Thiêm - PCT UBND xã

XÃ CHRÔH PƠNAN
1. Siu Hiếu - Bí thư
2. Nguyễn Tiến Tiệp - Phó bí thư Thường trực
3. Dư Thị Mỹ - PCT HĐND
4. Trần Văn Thiều - Chủ tịch UBND
5. Trịnh Văn Sông - PCT UBND

XÃ IA HIAO
1. Võ Hoàng Lan - Bí thư xã
2. Trần Thị Minh Hiền - Phó bí thư Thường trực
3. Nguyễn Văn Việt - PCT HĐND xã
4. Đoàn Văn Long - Chủ tịch UBND xã
5. Ksor H' Tem - PCT UBND xã
6. Siu Vy - PCT UBND xã

 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông