CHUYÊN MỤC

1. CHỦ TỊCH UBND HUYỆN:
Trịnh Văn Sang; ĐT: 0969.022.299
2. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Ngọc Ngô; ĐT: 0988615257; Lĩnh vực phú trách: Văn hóa - Xã hội.
3. PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Tuấn; ĐT: 0914070090; Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế, xây dựng - cơ bản, nông nghiệp...

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông