CHUYÊN MỤC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ THIỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 
1. Kỳ họp thứ Tư:
- Tài liệu phục vụ kỳ họp (Chi tiết tại đây)
- Kết quả kỳ họp (Chi tiết tại đây)


2. Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp Bất thường):
- Tài liệu phục vụ kỳ họp (Chi tiết tại đây)
- Kết quả kỳ họp thứ Năm (Chi tiết tại đây)

3. Kỳ họp thứ Sáu:
- Tài liệu phục vụ kỳ họp 
- Thông báo kết quả kỳ họp (Chi tiết tại đây).
- Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện tại phiên giải trình ngày 11/10/2018 (Chi tiết tại đây)
Công văn trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị ngành dọc sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa III (Chi tiết tại đây).

4. Kỳ họp thứ Bảy:
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 (Chi tiết tại đây).
- Kế hoạch tổ chức kỳ họp (Chi tiết tại đây).

- Tài liệu phục vụ kỳ họp (Chi tiết tại đây)
Chương trình kỳ họp (dự kiến) (Chi tiết tại đây)
- Thông báo kết quả kỳ họp
(Chi tiết tại đây)

- Kết quả kỳ họp (các Nghị quyết) - (Nghị quyết 20, 21, 22, 23     Nghị quyết 24, 25, 26)

5. Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp bất thường):
- Thông báo kỳ họp thứ Tám (kỳ họp bất thường), (Chi tiết tại đây)

6. Kỳ họp thứ Chín:
- Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Chín (Chi tiết tại đây)
- Tài liệu kỳ họp thứ Chín (Chi tiết tại đây)
- Kết quả kỳ họp thứ Chín (Chi tiết tại đây)Ky-hop-thu-muoi.png

kqhop-thu-muoi.png

kqhop11.png


kqhop-Copy.png

kqhop11-(1).png

kqhop-Copy-(1).png

13.png

kqhop-Copy-(2).png

kqhop-(1).png

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông