CHUYÊN MỤC

htdt.jpg
 
 

1. Danh bạ hộp thư điện tử của các cơ quan, đơn vị:
 
STT  TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ MAIL 
1 Văn phòng HĐND -UBND huyện  vpubnd.phuthien@gialai.gov.vn
2 Văn phòng Huyện ủy  vphu.phuthien@gialai.gov.vn
3 Văn phòng ĐK đất đai chi nhánh Phú Thiện vpdkqsdd.phuthien@gialai.gov.vn
4 Ban Tổ chức Huyện ủy tochuc.phuthien@gialai.gov.vn
5 Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyengiao.phuthien@gialai.gov.vn
6 Ban Dân vận Huyện ủy danvan.phuthien@gialai.gov.vn
7 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ttbdct.phuthien@gialai.gov.vn
8 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện ubmttq.phuthien@gialai.gov.vn
9 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ubkthu.phuthien@gialai.gov.vn
10 Huyện đoàn phuthien.dtn@gialai.gov.vn
11 Hội LH Phụ nữ  hlhpn.phuthien@gialai.gov.vn
12 Hội Nông dân hnd.phuthien@gialai.gov.vn
13 Hội Chữ thập đỏ hctd.phuthien@gialai.gov.vn
14 Hội Cựu chiến binh hccb.phuthien@gialai.gov.vn
15 Liên đoàn Lao động ldld.phuthien@gialai.gov.vn
16 Trung tâm Y tế ttyt.phuthien@gialai.gov.vn
17 Bảo hiểm xã hội huyện bhxh.phuthien@gialai.gov.vn
18 Trung tâm GDTX ttgdtxhn.phuthien@gialai.gov.vn
19 Phòng Tư pháp tuphap.phuthien@gialai.gov.vn
20 Phòng Y tế yte.phuthien@gialai.gov.vn
21 Phòng Tài chính -Kế hoạch tckh.phuthien@gialai.gov.vn
22 Phòng Nông nghiệp & PTNT nnptnt.phuthien@gialai.gov.vn
23 Phòng Tài nguyên - Môi trường tnmt.phuthien@gialai.gov.vn
24 Phòng Dân tộc dantoc.phuthien@gialai.gov.vn
25 Phòng Nội vụ noivu.phuthien@gialai.gov.vn
26 Phòng Lao động -TBXH ldtbxh.phuthien@gialai.gov.vn
27 Thanh tra huyện thanhtra.phuthien@gialai.gov.vn
28 Phòng Văn hóa - Thông tin vhtt.phuthien@gialai.gov.vn
29 Phòng Giáo dục - Đào tạo gddt.phuthien@gialai.gov.vn
30 Phòng Kinh tế - Hạ tầng ktht.phuthien@gialai.gov.vn
31 Đội Công trình đô thị ctdt.phuthien@gialai.gov.vn
32 Ban Quản lý chợ bqlc.phuthien@gialai.gov.vn
33 Ban Quản lý dự án bqlda.phuthien@gialai.gov.vn
34 Ban Quản lý rừng phòng hộ AyunPa bqlrayunpa.phuthien@gialai.gov.vn
35 Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai bqlrchuathai.phuthien@gialai.gov.vn
36 Ngân hàng NN-PTNN nhnnptnt.phuthien@gialai.gov.vn
37 Ngân hàng Chính sách xã hội nhcsxh.phuthien@gialai.gov.vn
38 Chi cục Thi hành án huyện thihanhan.phuthien@gialai.gov.vn
39 Viện kiểm sát nhân dân huyện vksnd.phuthien@gialai.gov.vn
40 Tòa án nhân dân huyện tand.phuthien@gialai.gov.vn
41 Bưu điện huyện buudien.phuthien@gialai.gov.vn
42 Chi cục Thống kê huyện thongke.phuthien@gialai.gov.vn
43 Chi cục thuế huyện chicucthue.phuthien@gialai.gov.vn
44 Đội quản lý thị trường số 13 qltt13.phuthien@gialai.gov.vn
45 Kho bạc khobac.phuthien@gialai.gov.vn
46 Đài Viến thông huyện dvt.phuthien@gialai.gov.vn
47 Điện lực dienluc.phuthien@gialai.gov.vn
48 Hạt Kiểm lâm hkl.phuthien@gialai.gov.vn
49 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  
50 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao  
51 Thị trấn Phú Thiện ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn
52 Xã Chư Athai chuathai.phuthien@gialai.gov.vn
53 Xã Ayun Hạ ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
54 Xã Ia Ake iaake.phuthien@gialai.gov.vn
55 Xã Ia Sol iasol.phuthien@gialai.gov.vn
56 Xã Ia Piar iapiar.phuthien@gialai.gov.vn
57 Xã Ia Hiao iahiao.phuthien@gialai.gov.vn
58 Xã Chrôh Pơ nan chrohponan.phuthien@gialai.gov.vn
59 Xã Ia Yeng iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
60 Xã Ia Peng iapeng.phuthien@gialai.gov.vn

2.1. Danh bạ hộp thư điện tử của cá nhân:
   
STT HỌ VÀ TÊN EMAIL
1 UBND huyện Phú Thiện ubndphuthien@gialai.gov.vn
2 Rơ Chăm La Ni nircl.phuthien@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Ngô ngonn.phuthien@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Anh Tuấn tuanna.phuthien@gialai.gov.vn
5    
6 Trịnh Thị Hồng Hongtt.phuthien@gialai.gov.vn
7 Mai Ngọc Quý quymn.phuthien@gialai.gov.vn
8 Nay Trung trungn.phuthien@gialai.gov.vn
9 Lê Thị Vân vanlt.phuthien@gialai.gov.vn
10    
11 Lê Thị Kiều Nhi nhiltk.phuthien@gialai.gov.vn
12 Ksor H'BYui byuikh.phuthien@gialai.gov.vn
13    
14 Phan Chí Sinh sinhpc.phuthien@gialai.gov.vn
15 Nay Krem kremn.phuthien@gialai.gov.vn
16 Nguyễn Văn Vũ vunv.phuthien@gialai.gov.vn
17 Ngô Thị Thanh Diệp diepntt.phuthien@gialai.gov.vn
18    
19 Phạm Văn Trần Hưng hungpvt.phuthien@gialai.gov.vn
22 Trần Thị Mai Hoa hoattm.phuthien@gialai.gov.vn
23 Đinh Thị Ái aidt.phuthien@gialai.gov.vn
24 Nguyễn Thị Lan lannt.phuthien@gialai.gov.vn
25    
26 Đoàn Tiến Ninh ninhdt.phuthien@gialai.gov.vn
27 Huỳnh Ngọc Thăng thanghn.phuthien@gialai.gov.vn
28 Vũ Thị Thương thuongvt.phuthien@gialai.gov.vn
29 Ksor Khương khuongk.phuthien@gialai.gov.vn
30 Lê Thị Bé belt.phuthien@gialai.gov.vn
31 Đoàn Sơn Hà hads.phuthien@gialai.gov.vn
32 Mai Quốc Huy huymq.phuthien@gialai.gov.vn
33 Phạm Văn Lượng luongpv.phuthien@gialai.gov.vn
34    
35 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hanhntm.phuthien@gialai.gov.vn
36 Phạm Văn Quyến quyenpv.phuthien@gialai.gov.vn
37 Lê Quý Đốc doclq.phuthien@gialai.gov.vn
38    
39 Nguyễn Thị Sáu saunt.phuthien@gialai.gov.vn
40 Chế Công Nghị nghicc.phuthien@gialai.gov.vn
41 Đỗ Quang Khải khaidq.phuthien@gialai.gov.vn
42 Lê Văn Đáo daolv.phuthien@gialai.gov.vn
43 Võ Hoàng Giang giangvh.phuthien@gialai.gov.vn
44 Trịnh Thị Thanh Chi chittt.phuthien@gialai.gov.vn
45 Nguyễn Thị Bích Hạnh hanhntb.phuthien@gialai.gov.vn
46    
47 Nguyễn Văn Hai hainv.phuthien@gialai.gov.vn
48 Phạm Vinh Quang quangpv.phuthien@gialai.gov.vn
49 Đỗ Thị Bích Lê ledtb.phuthien@gialai.gov.vn
50 Trần Thị Mỹ Phương phuongttm.phuthien@gialai.gov.vn
51 Nguyễn Lưu Hồng Hạnh hanhnlh.phuthien@gialai.gov.vn
52 Nguyễn Ngọc Ngô ngonn.phuthien@gialai.gov.vn
53    
54 Nguyễn Thị Hoa hoant.phuthien@gialai.gov.vn
55 Đoàn Văn Thục thucdv.phuthien@gialai.gov.vn
56 Lê Xuân Chương chuonglx.phuthien@gialai.gov.vn
57 Phan Công Đương duongpc.phuthien@gialai.gov.vn
58 Đinh Thị Lương luongdt.phuthien@gialai.gov.vn
59 Lê Đình Liệu lieuld.phuthien@gialai.gov.vn
60 Tống Văn Sơn sontv.phuthien@gialai.gov.vn
61 Đỗ Thị Dương duongdt.phuthien@gialai.gov.vn
62 Mai Thị Thu Quý quymtt.phuthien@gialai.gov.vn
63 Phạm Thị Liên lienpt.phuthien@gialai.gov.vn
64 Vũ Quang Nam namvq.phuthien@gialai.gov.vn
65 Siu Chuh chuhs.phuthien@gialai.gov.vn
66    
67 Ngô Văn Hiếu hieunv.phuthien@gialai.gov.vn
68 Đặng Quốc Cường cuongdq.phuthien@gialai.gov.vn
69 Nguyễn Thanh Tân tannt.phuthien@gialai.gov.vn
70 Nguyễn Văn Hưng hungnv.phuthien@gialai.gov.vn
71 Phạm Xuân Hạnh hanhpx.phuthien@gialai.gov.vn
72 Trần Công Tiến tientc.phuthien@gialai.gov.vn
73 Lương Văn Tự tulv.phuthien@gialai.gov.vn
74 Ksor Dương duongk.phuthien@gialai.gov.vn
75 Lý Phước Vinh vinhlp.phuthien@gialai.gov.vn
76    
77 Kpă Grôk grokk.phuthien@gialai.gov.vn
78 Nguyễn Văn Thắng thangnv.phuthien@gialai.gov.vn
79 Hoàng Thị Hiền hienht.phuthien@gialai.gov.vn
80 Nguyễn Thị Huệ huent.phuthien@gialai.gov.vn
81 Đặng Thị Hòa Khanh khanhdth.phuthien@gialai.gov.vn
82    
83 Trần Thanh Thí thitt.phuthien@gialai.gov.vn
84 Nguyễn Thị Hương huongnt.phuthien@gialai.gov.vn
85 Ksor H' Nhuih nhuihkh.phuthien@gialai.gov.vn
86 Dương Thị Loan loandt.phuthien@gialai.gov.vn
87 Bùi Thị Liên lienbt.phuthien@gialai.gov.vn
88    
89 Vũ Thị Mỹ Phương phuongvtm.phuthien@gialai.gov.vn
90 Phạm Thanh Thủy thuypt.phuthien@gialai.gov.vn
91 Ng