CHUYÊN MỤC

htdt.jpg
 
 

1. Danh bạ hộp thư điện tử của các cơ quan, đơn vị:
 
STT  TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ MAIL 
1 Văn phòng HĐND -UBND huyện  vpubnd.phuthien@gialai.gov.vn
2 Văn phòng Huyện ủy  vphu.phuthien@gialai.gov.vn
3 Văn phòng ĐK đất đai chi nhánh Phú Thiện vpdkqsdd.phuthien@gialai.gov.vn
4 Ban Tổ chức Huyện ủy tochuc.phuthien@gialai.gov.vn
5 Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyengiao.phuthien@gialai.gov.vn
6 Ban Dân vận Huyện ủy danvan.phuthien@gialai.gov.vn
7 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ttbdct.phuthien@gialai.gov.vn
8 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện ubmttq.phuthien@gialai.gov.vn
9 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ubkthu.phuthien@gialai.gov.vn
10 Huyện đoàn phuthien.dtn@gialai.gov.vn
11 Hội LH Phụ nữ  hlhpn.phuthien@gialai.gov.vn
12 Hội Nông dân hnd.phuthien@gialai.gov.vn
13 Hội Chữ thập đỏ hctd.phuthien@gialai.gov.vn
14 Hội Cựu chiến binh hccb.phuthien@gialai.gov.vn
15 Liên đoàn Lao động ldld.phuthien@gialai.gov.vn
16 Trung tâm Y tế ttyt.phuthien@gialai.gov.vn
17 Bảo hiểm xã hội huyện bhxh.phuthien@gialai.gov.vn
18 Trung tâm GDTX ttgdtxhn.phuthien@gialai.gov.vn
19 Phòng Tư pháp tuphap.phuthien@gialai.gov.vn
20 Phòng Y tế yte.phuthien@gialai.gov.vn
21 Phòng Tài chính -Kế hoạch tckh.phuthien@gialai.gov.vn
22 Phòng Nông nghiệp & PTNT nnptnt.phuthien@gialai.gov.vn
23 Phòng Tài nguyên - Môi trường tnmt.phuthien@gialai.gov.vn
24 Phòng Dân tộc dantoc.phuthien@gialai.gov.vn
25 Phòng Nội vụ noivu.phuthien@gialai.gov.vn
26 Phòng Lao động -TBXH ldtbxh.phuthien@gialai.gov.vn
27 Thanh tra huyện thanhtra.phuthien@gialai.gov.vn
28 Phòng Văn hóa - Thông tin vhtt.phuthien@gialai.gov.vn
29 Phòng Giáo dục - Đào tạo gddt.phuthien@gialai.gov.vn
30 Phòng Kinh tế - Hạ tầng ktht.phuthien@gialai.gov.vn
31 Đội Công trình đô thị ctdt.phuthien@gialai.gov.vn
32 Ban Quản lý chợ bqlc.phuthien@gialai.gov.vn
33 Ban Quản lý dự án bqlda.phuthien@gialai.gov.vn
34 Ban Quản lý rừng phòng hộ AyunPa bqlrayunpa.phuthien@gialai.gov.vn
35 Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai bqlrchuathai.phuthien@gialai.gov.vn
36 Ngân hàng NN-PTNN nhnnptnt.phuthien@gialai.gov.vn
37 Ngân hàng Chính sách xã hội nhcsxh.phuthien@gialai.gov.vn
38 Chi cục Thi hành án huyện thihanhan.phuthien@gialai.gov.vn
39 Viện kiểm sát nhân dân huyện vksnd.phuthien@gialai.gov.vn
40 Tòa án nhân dân huyện tand.phuthien@gialai.gov.vn
41 Bưu điện huyện buudien.phuthien@gialai.gov.vn
42 Chi cục Thống kê huyện thongke.phuthien@gialai.gov.vn
43 Chi cục thuế huyện chicucthue.phuthien@gialai.gov.vn
44 Đội quản lý thị trường số 13 qltt13.phuthien@gialai.gov.vn
45 Kho bạc khobac.phuthien@gialai.gov.vn
46 Đài Viến thông huyện dvt.phuthien@gialai.gov.vn
47 Điện lực dienluc.phuthien@gialai.gov.vn
48 Hạt Kiểm lâm hkl.phuthien@gialai.gov.vn
49 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  
50 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao  
51 Thị trấn Phú Thiện ttphuthien.phuthien@gialai.gov.vn
52 Xã Chư Athai chuathai.phuthien@gialai.gov.vn
53 Xã Ayun Hạ ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
54 Xã Ia Ake iaake.phuthien@gialai.gov.vn
55 Xã Ia Sol iasol.phuthien@gialai.gov.vn
56 Xã Ia Piar iapiar.phuthien@gialai.gov.vn
57 Xã Ia Hiao iahiao.phuthien@gialai.gov.vn
58 Xã Chrôh Pơ nan chrohponan.phuthien@gialai.gov.vn
59 Xã Ia Yeng iayeng.phuthien@gialai.gov.vn
60 Xã Ia Peng iapeng.phuthien@gialai.gov.vn

2.1. Danh bạ hộp thư điện tử của cá nhân:
   
STT HỌ VÀ TÊN EMAIL
1 UBND huyện Phú Thiện ubndphuthien@gialai.gov.vn
2 Trịnh Văn Sang sangtv.sxd@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Ngô ngonn.phuthien@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Anh Tuấn tuanna.phuthien@gialai.gov.vn
5    
6 Trịnh Thị Hồng Hongtt.phuthien@gialai.gov.vn
7 Mai Ngọc Quý quymn.phuthien@gialai.gov.vn
8 Nay Trung trungn.phuthien@gialai.gov.vn
9 Lê Thị Vân vanlt.phuthien@gialai.gov.vn
10    
11 Lê Thị Kiều Nhi nhiltk.phuthien@gialai.gov.vn
12 Ksor H'BYui byuikh.phuthien@gialai.gov.vn
13    
14 Phan Chí Sinh sinhpc.phuthien@gialai.gov.vn
15 Nay Krem kremn.phuthien@gialai.gov.vn
16 Nguyễn Văn Vũ vunv.phuthien@gialai.gov.vn
17 Ngô Thị Thanh Diệp diepntt.phuthien@gialai.gov.vn
18    
19 Phạm Văn Trần Hưng hungpvt.phuthien@gialai.gov.vn
22 Trần Thị Mai Hoa hoattm.phuthien@gialai.gov.vn
23 Đinh Thị Ái aidt.phuthien@gialai.gov.vn
24 Nguyễn Thị Lan lannt.phuthien@gialai.gov.vn
25    
26 Đoàn Tiến Ninh ninhdt.phuthien@gialai.gov.vn
27 Huỳnh Ngọc Thăng thanghn.phuthien@gialai.gov.vn
28 Vũ Thị Thương thuongvt.phuthien@gialai.gov.vn
29 Ksor Khương khuongk.phuthien@gialai.gov.vn
30 Lê Thị Bé belt.phuthien@gialai.gov.vn
31 Đoàn Sơn Hà hads.phuthien@gialai.gov.vn
32 Mai Quốc Huy huymq.phuthien@gialai.gov.vn
33 Phạm Văn Lượng luongpv.phuthien@gialai.gov.vn
34    
35 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hanhntm.phuthien@gialai.gov.vn
36 Phạm Văn Quyến quyenpv.phuthien@gialai.gov.vn
37 Lê Quý Đốc doclq.phuthien@gialai.gov.vn
38    
39 Nguyễn Thị Sáu saunt.phuthien@gialai.gov.vn
40 Chế Công Nghị nghicc.phuthien@gialai.gov.vn
     
     
43 Võ Hoàng Giang giangvh.phuthien@gialai.gov.vn
44 Trịnh Thị Thanh Chi chittt.phuthien@gialai.gov.vn
     
46    
     
48 Phạm Vinh Quang quangpv.phuthien@gialai.gov.vn
     
     
52 Nguyễn Ngọc Ngô ngonn.phuthien@gialai.gov.vn
53    
54 Nguyễn Thị Hoa hoant.phuthien@gialai.gov.vn
55 Đoàn Văn Thục thucdv.phuthien@gialai.gov.vn
56 Lê Xuân Chương chuonglx.phuthien@gialai.gov.vn
57 Phan Công Đương duongpc.phuthien@gialai.gov.vn
58 Đinh Thị Lương luongdt.phuthien@gialai.gov.vn
     
61 Đỗ Thị Dương duongdt.phuthien@gialai.gov.vn
62 Mai Thị Thu Quý quymtt.phuthien@gialai.gov.vn
63 Phạm Thị Liên lienpt.phuthien@gialai.gov.vn
64 Vũ Quang Nam namvq.phuthien@gialai.gov.vn
65 Siu Chuh chuhs.phuthien@gialai.gov.vn
66    
67 Ngô Văn Hiếu hieunv.phuthien@gialai.gov.vn
68 Đặng Quốc Cường cuongdq.phuthien@gialai.gov.vn
69 Nguyễn Thanh Tân tannt.phuthien@gialai.gov.vn
70 Nguyễn Văn Hưng hungnv.phuthien@gialai.gov.vn
71 Phạm Xuân Hạnh hanhpx.phuthien@gialai.gov.vn
72 Trần Công Tiến tientc.phuthien@gialai.gov.vn
73 Lương Văn Tự tulv.phuthien@gialai.gov.vn
74 Ksor Dương duongk.phuthien@gialai.gov.vn
75 Lý Phước Vinh vinhlp.phuthien@gialai.gov.vn
76    
77 Kpă Grôk grokk.phuthien@gialai.gov.vn
78 Nguyễn Văn Thắng thangnv.phuthien@gialai.gov.vn
79 Hoàng Thị Hiền hienht.phuthien@gialai.gov.vn
80 Nguyễn Thị Huệ huent.phuthien@gialai.gov.vn
81 Đặng Thị Hòa Khanh khanhdth.phuthien@gialai.gov.vn
82    
83 Trần Thanh Thí thitt.phuthien@gialai.gov.vn
84 Nguyễn Thị Hương huongnt.phuthien@gialai.gov.vn
85 Ksor H' Nhuih nhuihkh.phuthien@gialai.gov.vn
86 Dương Thị Loan loandt.phuthien@gialai.gov.vn
87 Bùi Thị Liên lienbt.phuthien@gialai.gov.vn
88    
89 Vũ Thị Mỹ Phương phuongvtm.phuthien@gialai.gov.vn
90 Phạm Thanh Thủy thuypt.phuthien@gialai.gov.vn
91 Nguyễn Mạnh Hiếu hieunm.phuthien@gialai.gov.vn
92 Hoàng Ngọc Diệp diephn.phuthien@gialai.gov.vn
93 Phạm Thị Mai maipt.phuthien@gialai.gov.vn
94    
95 Nguyễn Thị Dịu diunt.phuthien@gialai.gov.vn
96 Nguyễn Cao Dũng dungnc.phuthien@gialai.gov.vn
97 Nay Săo saon.phuthien@gialai.gov.vn
98    
99 Nguyễn Thị Ý Đạt datnty.phuthien@gialai.gov.vn
100 Nguyễn Hữu Khóa khoanh.phuthien@gialai.gov.vn
101 Nguyễn Thị Thúy Mùi muintt.phuthien@gialai.gov.vn
102 Ksor H' Mloet mloetkh.phuthien@gialai.gov.vn
103 Đỗ Văn Hưng hungdv.phuthien@gialai.gov.vn
104    
105 Đặng Thị Bảo Yến yendtb.phuthien@gialai.gov.vn
106 Đồng Xuân Đức ducdx.phuthien@gialai.gov.vn
107 Phạm Chí Quang quangpc.phuthien@gialai.gov.vn
108 Rcom H' Juyên juyenrh.phuthien@gialai.gov.vn
109 Siu B Lu blus.phuthien@gialai.gov.vn
110 Ksor Lâm lamks.phuthien@gialai.gov.vn
111 Võ Thị Hồng Diệp diepvth.phuthien@gialai.gov.vn
112 Phạm Thị Thơ thopt.phuthien@gialai.gov.vn
113 Lê Thị Nhẫn nhanlt.phuthien@gialai.gov.vn
114 Tống Thị Huyền huyentt.phuthien@gialai.gov.vn
115 Mã Thị Lan lanmt.phuthien@gialai.gov.vn
116 Nguyễn Thị Minh Hà hantm.phuthien@gialai.gov.vn
117 Nguyễn Thị Oanh oanhnt.phuthien@gialai.gov.vn
118 Bùi Thị Cúc cucbt.phuthien@gialai.gov.vn
119 Trần Thị Hồng Sen sentth.phuthien@gialai.gov.vn
120 Võ Văn Hải haivv.phuthien@gialai.gov.vn
121 Hoàng Hữu Hùng hunghh.phuthien@gialai.gov.vn
122 Lê Vũ Anh Khoa khoalva.phuthien@gialai.gov.vn
123 Huỳnh Thị Tư tuht.phuthien@gialai.gov.vn
124 Đỗ Thị Hiên hiendt.phuthien@gialai.gov.vn
125 Nguyễn Hồng Luật luatnh.phuthien@gialai.gov.vn
126 Hồ Văn Tiến tienhv.phuthien@gialai.gov.vn
127 Trần Thị Cẩm Nhung nhungttc.phuthien@gialai.gov.vn
128 Võ Quốc Trung trungvq.phuthien@gialai.gov.vn
129    
130 Nguyễn Khanh khanhn.phuthien@gialai.gov.vn
131 Nguyễn Hồng Hưng hungnh.phuthien@gialai.gov.vn
132    
133 Lê Xuân Sang sanglx.phuthien@gialai.gov.vn
134    
135 Lê Thị Hoa hoalt.phuthien@gialai.gov.vn
136 Nguyễn Thị Tuyết Băng bangntt.phuthien@gialai.gov.vn
137 Nguyễn Văn Nghiêm nghiemnv.phuthien@gialai.gov.vn
138 Châu Thanh Tha thact.phuthien@gialai.gov.vn
139 Nguyễn Thanh Sơn sonnt.phuthien@gialai.gov.vn
140 Nguyễn Hải Hậu haunh.phuthien@gialai.gov.vn
141 Nguyễn Đức Mạnh manhnd.phuthien@gialai.gov.vn
142 Nguyễn An Ngọc Bính binhnan.phuthien@gialai.gov.vn            
143 Phạm Văn Đức ducpv.phuthien@gialai.gov.vn  
144    
145 Mai Chí Toan toanmc.phuthien@gialai.gov.vn
146 Nguyễn Minh Đăng dangnm.phuthien@gialai.gov.vn
147 Nguyễn Văn Hải hainm.phuthien@gialai.gov.vn
148 Võ Việt Linh linhvv.phuthien@gialai.gov.vn
149 Tôn Thất Tuấn Tuantt.phuthien@gialai.gov.vn
150 Bùi Thị Ngân Hà habtn.phuthien@gialai.gov.vn
151 Võ Thị  Hoàng Chương chuongvth.phuthien@gialai.gov.vn
152 Lại Thị Hường huonglt.phuthien@gialai.gov.vn
153 Trần Văn Dương duongtv.phuthien@gialai.gov.vn
154    
155    
156 Hoàng Thị Cúc cucht.phuthien@gialai.gov.vn
157 Nguyễn Thu Trang trang.phuthien@gialai.gov.vn
158 Lê Hữu Đảm damlh.phuthien@gialai.gov.vn
159 Nay Giới gioin.phuthien@gialai.gov.vn
160 Vũ Thị Thanh Tâm tamvtt.phuthien@gialai.gov.vn
161    
162    
163 Nguyễn Ngọc Thơ thonn.phuthien@gialai.gov.vn
164 Trương Viết Vĩ Vitv.phuthien@gialai.gov.vn
165 Phạm Thị Hương huongpt.phuthien@gialai.gov.vn
166 Đinh Thị Thanh thanhdt.phuthien@gialai.gov.vn
167 Huỳnh Thị Lệ Thanh thanhhtl.phuthien@gialai.gov.vn
168    
169 Nguyễn Quốc Đồng dongnq.phuthien@gialai.gov.vn
170 Nguyễn Thị Thu Hiền hienntt.phuthien@gialai.gov.vn
171 Nguyễn Công Cự cunc.phuthien@gialai.gov.vn
172 Trương Thị Kim Thái thaittk.phuthien@gialai.gov.vn
173 Cao Việt Dũng dungcv.phuthien@gialai.gov.vn
174 Đặng Thị Kiều Loan loandtk.phuthien@gialai.gov.vn
175 Phạm Xuân Cương cuongpx.phuthien@gialai.gov.vn
176 Trần Văn Bão baotv.phuthien@gialai.gov.vn
177 Siu H’ Nhuch nhuchsh.phuthien@gialai.gov.vn
178    
179 Nguyễn Hồng Phong phongnh.phuthien@gialai.gov.vn
180 Bùi Trọng Thành thanhbt.phuthien@gialai.gov.vn
181 Siu Hiếu hieus.phuthien@gialai.gov.vn
182 Ksor Kuing kuingk.phuthien@gialai.gov.vn
183 Trịnh Văn Sông songtv.phuthien@gialai.gov.vn
184 Ksor Tiêng tiengk.phuthien@gialai.gov.vn
185 Hoàng Bá Xô xohb.phuthien@gialai.gov.vn
186 Phạm Duy Hiền hienpd.phuthien@gialai.gov.vn
187 Dư Thị Mỹ mydt.phuthien@gialai.gov.vn
188 Nguyễn Thị Huyền huyennt.phuthien@gialai.gov.vn
189 Ksor Thiên thienk.phuthien@gialai.gov.vn
190 Nguyễn Tiến Tiệp tiepnt.phuthien@gialai.gov.vn
191 Nguyễn Thị Hạnh hanhnt.phuthien@gialai.gov.vn
192 Nguyễn Thị Mỹ Trà trantm.phuthien@gialai.gov.vn
193 Đinh Thị Bích Thảo thaodtb.phuthien@gialai.gov.vn
194 Đinh Thị Dịu diudt.phuthien@gialai.gov.vn
195 Rmah Lương Luongr.phuthien@gialai.gov.vn
196 Lê Ngọc Trí triln.phuthien@gialai.gov.vn
197 Ksor H’Đát hdatk.phuthien@gialai.gov.vn
198 Nguyễn Thị Mận mannt.phuthien@gialai.gov.vn
199 Nay Sớt sotn.phuthien@gialai.gov.vn
200 Nay Bêng biengn.phuthien@gialai.gov.vn
201 Nguyễn Thị Nga ngant.phuthien@gialai.gov.vn
202 Lê Quang Vũ vulq.phuthien@gialai.gov.vn
203 Bùi Thị Đức ducbt.phuthien@gialai.gov.vn
204 Phùng Thị Hường huonpt.phuthien@gialai.gov.vn
205 Ksor H’Nuy hnuyk.phuthien@gialai.gov.vn
206 Trần Thị Huyền huyentt.phuthien@gialai.gov.vn
207 Trần Văn Long longtv.phuthien@gialai.gov.vn
208 Hoàng Thị Gái gaiht.phuthien@gialai.gov.vn
209 Nguyễn Văn Công congnv.phuthien@gialai.gov.vn
210 Siu Ting tings.phuthien@gialai.gov.vn
211 Nguyễn Văn Thoại thoainv.phuthien@gialai.gov.vn
212 Vũ Văn Thương thuongvv.phuthien@gialai.gov.vn
213 Phan Văn Cảnh canhpv.phuthien@gialai.gov.vn
214    
215 Nguyễn Sang sangn.phuthien@gialai.gov.vn
216 Vũ Văn Quang quangvv.phuthien@gialai.gov.vn
217 Nguyễn Đức Thuận thuannd.phuthien@gialai.gov.vn
218 Lê Thị Thảo thaolt.phuthien@gialai.gov.vn
219 Phạm Bá Cát catpb.phuthien@gialai.gov.vn
220 Lương Thị Thúy thuylt.phuthien@gialai.gov.vn
221 Nguyễn Thị Bình binhnt.phuthien@gialai.gov.vn
222 Đào Quang Vịnh vinhdq.phuthien@gialai.gov.vn
223    
224 Nguyễn Thị Tín tinnt.phuthien@gialai.gov.vn
225 Bùi Văn Hào haobv.phuthien@gialai.gov.vn
226 Nguyễn Đức Phú phund.phuthien@gialai.gov.vn
227 Nguyễn Văn Quân quannv.phuthien@gialai.gov.vn
228 Ngô Thị Thùy thuynt.phuthien@gialai.gov.vn
229 Nguyễn Thị Huy Hiền Hiennth.phuthien@gialai.gov.vn
230 Nguyễn Thành Hưng hungnt.phuthien@gialai.gov.vn
231 Trịnh Xuân Cầu cautx.phuthien@gialai.gov.vn
232 Ksor H’Tem htemk.phuthien@gialai.gov.vn
233 Trần Thị Minh Hiền hienttm.phuthien@gialai.gov.vn
234 Hoàng Văn Chung chunghv.phuthien@gialai.gov.vn
235 Nguyễn Quang Tâm tamnq.phuthien@gialai.gov.vn
236 Siu Vy vys.phuthien@gialai.gov.vn
237 Vi Hồng Long longvh.phuthien@gialai.gov.vn
238 Lường Thị Thuyên thuyenlt.phuthien@gialai.gov.vn
239 Trần Thị Kim Phượng phuongttk.phuthien@gialai.gov.vn
240 Nguyễn Văn Tuấn tuannv.phuthien@gialai.gov.vn
241 Nguyễn Văn Việt vietnv.phuthien@gialai.gov.vn
242 Nguyễn Trí Minh minhnt.phuthien@gialai.gov.vn
243 Lê Đình Trúc trucld.phuthien@gialai.gov.vn
244 Trịnh Ngọc Thanh thanhtn.phuthien@gialai.gov.vn
245 Nguyễn Thị Nga ngant.phuthien@gialai.gov.vn
246 Nay Pốp popn.phuthien@gialai.gov.vn
247 Nguyễn Thị Thủy thuynt.phuthien@gialai.gov.vn
248 Nguyễn Văn Thìn thinnv.phuthien@gialai.gov.vn
249 Lê Văn Hoan hoanlv.phuthien@gialai.gov.vn
250 Lê Công Nguyên nguyenlc.phuthien@gialai.gov.vn
251 Trịnh Minh Dương duongtm.phuthien@gialai.gov.vn
252 Lê Thị Ngọc Phượng phuongltn.phuthien@gialai.gov.vn
253 Lưu Văn Phương phuonlv.phuthien@gialai.gov.vn
254 Dư Thị Là ladt.phuthien@gialai.gov.vn
255 Phạm Thị Hòa hoapt.phuthien@gialai.gov.vn
256 Nguyễn Thị Tố Như nhuntt.phuthien@gialai.gov.vn
257 Trần Thị Phương phuongtt.phuthien@gialai.gov.vn
258 Nay Thoan thoann.phuthien@gialai.gov.vn
259 Phạm Minh Ái aipm.phuthien@gialai.gov.vn
260 Nguyễn Thị Thu Hòa hoantt.phuthien@gialai.gov.vn
261 Đoàn Thị Hạnh hanhdt.phuthien@gialai.gov.vn
262 Nguyễn Thị Biên Thùy thuyntb.phuthien@gialai.gov.vn
263 Lê Anh Đức ducla.phuthien@gialai.gov.vn
264 Nguyễn Thị Bích Hạnh hanhntb.phuthien@gialai.gov.vn
265 Hoàng Thị Thủy thuyht.phuthien@gialai.gov.vn
266 Ninh Tuấn Hùng hungnt.phuthien@gialai.gov.vn
267 Bùi Hữu Tâm tambh.phuthien@gialai.gov.vn
268 Nguyễn Ngọc Sáu saunn.phuthien@gialai.gov.vn
269 Nguyễn Văn Lực lucnv.phuthien@gialai.gov.vn
270 Ksor H’Peh hpehk.phuthien@gialai.gov.vn
271 Phùng Văn Thương thuongpv.phuthien@gialai.gov.vn
272 Võ Hoàng Giang giangvh.phuthien@gialai.gov.vn
273    
274 Dương Thị Tuyết tuyetdt.phuthien@gialai.gov.vn
275 Lê Đức Soạn soanld.phuthien@gialai.gov.vn
276 Nguyễn Văn Tỵ tynv.phuthien@gialai.gov.vn
   

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông