CHUYÊN MỤC

HOÀN THIỆN NỀN TẢNG ĐỊA CHỈ SỐ QUỐC GIA HƯỚNG TỚI XÃ HỘI SỐ

hát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số nhằm hình thành cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chỉ số quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (DN) khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC LÀM LẠI BẰNG LÁI XE MÁY, Ô TÔ BỊ MẤT ONLINE TẠI NHÀ QUA WEBSITE CỦA TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Khi tham gia giao thông, người điều khiển xe máy, ô tô cần phải có Giấy phép lái xe (bằng lái xe). Trong trường hợp Giấy phép lái xe bị mất thì người tham gia giao thông cần phải xin cấp lại. Vậy, làm lại Giấy phép lái xe bị mất như thế...

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH MỚI BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ, TỈNH, QUỐC GIA

Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” (gọi tắt là bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc...

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ

Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên để triển khai hiệu quả thì Báo cáo tuần sẽ tập trung giới...

Thư xin lỗi quá hạn giải quyết TTHC

Thư xin lỗi quá hạn giải quyết TTHC của ông Cao Thế Trương (chi tiết)

Phú Thiện: Tổ chức Lễ Khai trương chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính từ UBND huyện, UBND thị trấn sang Bưu điện huyện

Chiều ngày 20/4/2020, UBND huyện Phú Thiện đã phối hợp với Bưu điện huyện Phú Thiện tổ chức Lễ khai trương chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, UBND thị trấn Phú Thiện sang Bưu...

Kế hoạch triển khai đơn giản hóa TTHC, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 896 đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân...

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại các bộ, ngành, địa phương

Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC...

Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC huyện Phú Thiện năm 2019

Xem tại đây: Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC  huyện Phú Thiện năm 2019

Bộ Nội vụ phê duyệt đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”

Đề án hướng tới đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và mọi tầng lớp nhân dân.

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông