CHUYÊN MỤC

Chiều ngày 20/4/2020, UBND huyện Phú Thiện đã phối hợp với Bưu điện huyện Phú Thiện tổ chức Lễ khai trương chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, UBND thị trấn Phú Thiện sang Bưu điện huyện thực hiện. Tham dự Lễ khai trương có ông Đỗ Ngọc Thành - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Gia Lai và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.


Những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính ở huyện được chú trọng. Năm 2015, UBND huyện đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Từ năm 2015 đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận hơn 45.000 hồ sơ; 10/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều tổ chức mô hình một cửa điện tử liên thông. Điều này đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính giúp cho người dân và doanh nghiệp. 
Theo mô hình này, Bưu điện huyện sẽ là nơi tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến tận địa chỉ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu, giúp giảm thời gian, chi phí của công dân; qua đó cũng góp phần thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, giảm tải công việc, giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xã hội hóa các dịch vụ hành chính công. Việc chuyển giao thí điểm một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện sang Bưu điện huyện sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Đây là một giải pháp mang tính đột phá về cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: “Công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của huyện. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; là một trong những công cụ quan trọng, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Với tư tưởng chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt đó là: Phải luôn lấy sự hài lòng của Nhân dân, tổ chức làm thước đo cho hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính; coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương”. Đồng thời, ông đề nghị Lãnh đạo, nhân viên Bưu điện huyện phối hợp tốt với công chức, viên chức của huyện; chủ động học hỏi, tiếp cận, nắm bắt các thủ tục hành chính của huyện để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích; đồng thời, hỗ trợ tích cực cho người dân giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3 và 4; chuyển trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua đường Bưu chính công ích đến tận địa chỉ nhà riêng của người dân; khai thác triệt để cơ sở hạ tầng nhà nước đã đầu tư cho Ngành Bưu điện để người dân được hưởng lợi từ dịch vụ công ích của Bưu điện. Niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ các bảng thủ tục giải quyết, phí lệ phí và cước phí khi người dân tham gia chuyển trả kết qủa theo đúng quy định của Nhà nước.
20200420_150659.jpg
Bên cạnh đó, ông yêu cầu UBND các xã, thị trấn: Chủ động tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn biết việc chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, UBND thị trấn Phú Thiện sang Bưu điện thực hiện; Tiếp tục rà soát và đề xuất chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tại Bộ phận 1 cửa cấp xã sang Bưu điện văn hóa xã để thực hiện. Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo chính xác, đúng thời gian thuộc trách nhiệm thẩm quyền của địa phương; cập nhật đầy đủ thông tin, bộ hồ sơ đã giải quyết trên phần mềm và phối hợp chặt chẽ với Bộ phận một cửa của huyện trong quá trình giải quyết các thắc mắc, phản ánh liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính./.
                         
 
                                                                  Thanh Huyền
                                                   Văn phòng HĐND - UBND huyện

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông