CHUYÊN MỤC


 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
84/NQ-HĐND 25/7/2022 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và ngân sách huyện năm 2021
23/QĐ-UBND 20/01/2022 Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2022
592/QĐ-UBND 24/12/2021 v/v phân bổ dự toán chi thường xuyên và giao nhiệm vụ thu năm 2022 cho các đơn vị dự toán
591/QĐ-UBND 24/12/2021 V/v giao dự toán thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã, thị trấn năm 2022
74/NQ-HĐND 17/12/2021 V/v phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ thu, chi ngân sách năm 2022
72/NQ-HĐND 17/12/2021 V/v ban hành phương án phân cấp nguồn thu và phân bổ dự toán chi ngân sách cho thời kỳ 2022-2025 của các đơn vị dự toán cấp huyện và ngân sách xã trên địa bàn huyện Phú Thiện
23/QĐ-UBND 21/01/2022 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2022
371/QĐ-UBND 10/9/2021 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư các dự án thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2021 trên địa bàn huyện
312/QĐ-UBND 19/08/2021 Về việc giao kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách huyện và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh) năm 2021
307/QĐ-UBND 19/08/2021 V/v công khai quyết toán ngân sách địa phương và ngân sách cấp huyện năm 2020

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông