CHUYÊN MỤC


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
40/QĐ-UBND 19/02/2020 Về việc Ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
 
32/QĐ-UBND 04/02/2020 Quyết đinh số32/QĐ-UBND về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020
​Quyết định 567/QĐ-UBND 26/12/2019 Quyết định 567/QĐ-UBND về việc phân bổ dự toán chi thường xuyên và giao nhiệm vụ thu năm 2020 cho các đơn vị dự toán
​Quyết định 566/QĐ-UBND 26/12/2019 Quyết định 566/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020
​Quyết định 564/QĐ-UBND 26/12/2019 Quyết định 564/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 về việc phân bổ kinh phí Giáo dục - Đào tạo để chi trả các chính sách Giáo dục - ĐT năm 2020
​Quyết định 563/QĐ-UBND 26/12/2019 Quyết định 563/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp kinh tế, dự kiến phân bổ nguồn tăng thu kết dư năm 2019 và giao chỉ tiêu thu năm 2020 
174/QĐ-UBND 04/5/2019 về việc điều chỉnh bổ sung kê hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước 2019
640/QĐ-UBND 27/12/2019 Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguôn ngân sách Nhà nước 2019
664/QĐ-UBND 29/9/2017 Quyết định 664/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án thuộc kế hoạch  đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Phú Thiện
321/QĐ-UBND 29/7/2017 Quyết định 321/QĐ-UBND ngày 29/7/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án thuộc kế hoạch  đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Phú Thiện

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông