CHUYÊN MỤC
I. Hệ thống QTCL theo TCVN ISO 9001:2015

1. Mục tiêu chất lượng

2. Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản

3. Quy trình xác định rủi ro và cơ hội

4. Quy trình đánh giá nội bộ

5. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp

6. Quy trình họp xem xét lãnh đạo

7. Chính sách chất lượng

8. Mô hình hệ thống quản lý chất lượng

 
II. Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính các cơ quan, đơn vị chuyên môn
 
1. Phòng Nội vụ

2. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội

3. Phòng Tư pháp

4. Phòng Giáo dục-Đào tạo

5. Phòng Tài chính-Kế hoạch

6. Phòng Kinh tế-Hạ tầng

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8. Phòng Văn hóa-Thông tin

9. Phòng Dân tộc

10. Thanh tra huyện

11. Phòng Tài nguyên-Môi trường

12. Y tế

 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông