CHUYÊN MỤC

- Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND huyện về việc khen thưởng cho Doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện năm 2016.

- Quyết định số 120/QĐ-UBNd ngày 21/02/2017 của UBND huyện về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc năm 2016.

- Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND huyện về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2016.

- Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 07/01/2017 của Hội đồng khoa học sáng kiến về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác được áp dụng trên địa bàn huyện năm 2016.

Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND huyện Phú Thiện về Công nhận các thôn, làng, tổ dân phố giữ vững danh hiệu Thôn Văn hóa, Làng Văn hóa, Tổ dân phố Văn hóa 03 năm. 06 năm, 09 năm và 12 năm trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

- Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND huyện Phú Thiện về Công nhận các thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu Thôn Văn hóa, Làng Văn hóa, Tổ dân phố Văn hóa năm thứ nhất - 2016 trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
 
- Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của UBND huyện về việc khen thưởng tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích trong công tác khuyến học năm 2016.

- Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 09/01/2017 của Ban Chỉ đạo Toàn dân ĐKXDĐSVH huyện Phú Thiện về việc khen thưởng khu dân cư văn hóa tiêu biểu và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2016.

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông