CHUYÊN MỤC

bner-(4).png
thong-tin-(1).png
1-du-k-(1).png
2kh.png
03-kh-tcd.png
4-tbkluany.png
4-tbkluany-(1).png
tb.png
tb-(2).png
bctt-cac-ban.png
4bc16-(1).png
hd-2.png
HD3-20-Copy.png
HD4-34-Copy-(2).png
cac-to-trinh-bc-(2).png
795-(2).png
804-(1).png
804-Copy.png
809-(1).png
806-(1).png
vks-(2).png
vks-(6).png
cac-to-trinh-bc-(1)-Copy.png
745.png
818-Copy.png
hd15.png
818-(20).png
vks-(8).png
mat-tran-(2).png
mt.png
32ta.png
tha-(1).png
vks.png
cac-to-trinh-bc-(3).png
vks-(1).png
Bao-cao-tham-tra-(1).png
kt-(2).png
kt-(4).png
to-trinhubnd-(1).png
818-(1).png
818-(2).png
818-(3).png
818-(27).png
818-(28).png
818-(34).png
818-(32).png
818-(36).png
818-(40).png
809-(2).png
818-(38).png
818-(7).png
818-(8).png
818-(21).png
818-(23).png
818-(24).png
818-(31).png
cac-to-trinh-bc-(5).png
vks-(9).png
818-(9).png
818-(10).png
818-(13).png
818-(15).png
818-(18).png
818-(19).png
818-(25).png
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông