CHUYÊN MỤC

bner-(12).png
thong-tin-(1).png
818-Copy-(4).png
65-(3).png
818-Copy-(25).png
818-Copy-(34).png
818-Copy-(37).png
818-Copy-(38).png
818-Copy-(39).png
818-Copy-(44).png
to-trinhubnd-(2).png
818-Copy-(7).png
818-Copy-(8).png
818-Copy-(19).png
32ta-(1).png
32ta-(2).png818-Copy-(50).png
818-Copy-(54).png
818-Copy-(27).png
bctt-cac-ban.png
65-(4).png
818-Copy-(21).png
818-Copy-(26).png
818-Copy-(31).png
818-(4).png
818-Copy-(33).png
818-Copy-(42).png
cac-to-trinh-bc-(2).png
818-Copy-(15).png
818-Copy-(20).png
32ta.png
32ta-(5).png
818-Copy-(23).png
818-Copy-(46).png
818-Copy-(51).png
818-Copy-(53).png
bctt-cac-ban.png
818-Copy-(6).png
818-Copy-(9).png
818-Copy-(10).png
818-Copy-(11).png
818-Copy-(12).png
818-Copy-(13).png
818-Copy-(22).png
818-Copy-(28).png
818-Copy-(29).png
818-Copy-(40).png
mat-tran-(2).png
818-Copy-(16).png
818-Copy-(17).png
818-Copy-(18).png
818-Copy-(24).png
cac-to-trinh-bc-(5).png
818-Copy-(5).png
818-Copy-(35).png
818-Copy-(36).png
818-Copy-(45).png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông